Strokovnjak za preglede klimatskih sistemov

Strokovnjak za preglede klimatskih sistemov je posameznik, ki opravlja preglede klimatskih sistemov z namenom zagotavljanja energetske učinkovitosti. Namen rednega pregleda klimatskih sistemov je priprava predlogov za povečanje energijske učinkovitosti sistema ali njegovo zamenjavo.

Pregled klimatskega sistema se izvede posebej za vsak klimatski sistem, vgrajen v isti stavbi.

Strokovnjak izvede vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema, ki obsega:

  • primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz dokumentacije;
  • ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in naprav;
  • ugotavljanje stanja glede nastavitev regulacije;
  • ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema in
  • izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih klimatiziranih prostorih.

Za opravljanje pregledov klimatskih sistemov mora strokovnjak imeti pridobljeno licenco.


Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016