Strojevodja na industrijskem tiru

Strojevodnja na industrijskem tiru  je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo in je jezikovno usposobljena.

Strojevodja opravlja naslednje naloge:

 • upravljanje vlečnih vozil,
 • zagotavljanje, da je vlak pripravljen za vožnjo,
 • izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
 • vožnja vlaka po voznem redu,
 • opazovanje vozne poti,
 • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od pomočnika strojevodje,
 • opravljanje premika z vlečnim vozilom,
 • opravljanje zavornih preskusov,
 • pregled vlečnih in vlečenih vozil,
 • pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • odpravljanje napak pri vozilih in vlaku,
 • izračun resnično zavrte mase,
 • izračun največje hitrosti,
 • pregled vlaka,
 • zavarovanje vlaka ustavljenega na odprti progi.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 15. 04. 2015