Tehnični vodja energetskega objekta

Tehnični vodja energetskega objekta opravlja naslednja dela in naloge: vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskega objekta ter skrb za organizacijo dela v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne, ali toplotne energije, ali plina.

Delavec lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016