Visokošolski sodelavec

Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela.

Nazivi visokošolskih sodelavcev so:

  • asistent,
  • bibliotekar,
  • strokovni svetnik,
  • višji strokovni sodelavec,
  • strokovni sodelavec,
  • učitelj veščin.

Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let. V ostale nazive so visokošolski sodelavci izvoljeni za dobo, ki je določena v statutu visokošolskega zavoda.

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

 


Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016