Vodja obratovanja energetskega objekta

Vodja obratovanja energetskega objekta v mejah svojih pristojnosti upravlja elektroenergetski objekt in vodi zaposlene sodelavce. Naloge vodje so vodenje obratovanja postrojev in naprav v organizacijah, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja, prenos ali razdelitev električne, ali toplotne energije, ali plina.

Vodja lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 06. 2017