Nosilec obrtne dejavnosti - popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno in usnjarsko industrijo

Nosilecobrtne dejavnosti je oseba, ki ima ustrezno poklicno usposobljenost.

Zaustrezno poklicno usposobljenost se štejejo ustrezna izobrazba ali ustrezne delovne izkušnje.

Nosilecobrtne dejavnosti je lahko tudi oseba, ki je zaposlena pri predlagatelju za pridobitevobrtnega dovoljenja in izpolnjuje pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti.

Čenosilec obrtne dejavnosti začasno ali trajno zapusti imetnika obrtnega dovoljenja, ga je tadolžan nadomestiti v roku šestih mesecev. V času odsotnosti nosilca obrtnedejavnosti mora imetnik obrtnega dovoljenja prenehati z opravljanjem obrtne dejavnosti.

Vprimeru, ko imetnik obrtnega dovoljenja v roku ne nadomesti nosilca obrtnedejavnosti, mu Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v nadaljnjembesedilu: OZS) dovoljenje odvzame in ga izbriše iz obrtnega registra.

OZSdovoli imetniku obrtnega dovoljenja začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta, če je nosilec dejavnosti iz utemeljenega razloga(vojaška dolžnost, bolezen) odsoten več kot šest mesecev.

Izumitelj ima na podlagipodeljenih patentov pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za opravljanjekatere se zahteva ustrezna poklicna usposobljenost, tudi brez pridobitvemojstrskega naziva, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki jo nameravaopravljati.

Enakopravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2016