Vodja energetike

Naloge vodje energetike so vodenje obratovanja energetskih naprav, evidence in analize porabe energije ter izvajanje ukrepov racionalnega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost niso proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 30 MW.

Vodja lahko opravlja naloge le, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016