Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Vodja energetskih naprav

Naloge vodje energetskih naprav so vodenje obratovanja in vzdrževanja energetskih naprav, priprava evidenc in analiz porabe energije ter izvajanje ukrepov racionalnega ravnanja z energijo v organizacijah, katerih osnovna dejavnost niso proizvodnja, prenos ali razdelitev energije in imajo energetske naprave s skupno močjo nad 5 MW ali imajo tlačne posode, katerih skupna akumulirana (tlačna) energija presega 5 MJ.

Vodja lahko opravlja naloge le če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016