Dispečer v plinovodnem sistemu

Naloge dispečerja v plinovodnem sistemu so vodenje postopka pri transportu in razdeljevanju plina, vodenje evidence in analize transporta in porabe plina ter skrb za nemoteno dobavo in redukcije v primerih, ko je to potrebno.

Dispečer lahko opravlja naloge le, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016