Stikalničar v elektroenergetskem sistemu

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu upravlja stikališča v elektroenergetiki in stikališča pri velikih odjemalcih električne energije. Njegove naloge so upravljanje s postroji in napravami v stikališču elektroenergetskega sistema, ki zajema: pregledovanje in vodenje obratovalne dokumentacije in plana stikalnih manipulacij, upravljanje turbine, zbujanje generatorja in sinhronizacijo z električnim omrežjem, nadzor vodostaja in prelivanje viška vode, izdelavo dnevnega obračuna ter zagotavljanje optimalnega obratovanja elektroenergetskih naprav.

Stikalničar lahko opravlja naloge le če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016