Upravljavec male elektrarne

Upravljavec male elektrarne opravlja dela in naloge: upravlja naprave in postroje za proizvodnjo električne energije, zgrajene po posebnem projektu in za katere je potreben poseben nadzor.

Upravljavec male elektrarne lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016