Upravljavec parne ali plinske turbine

Upravljavec parne turbine upravlja parno turbino, katere nazivna moč presega 500 kW.

Upravljavec plinske turbine upravlja plinsko turbino, katere nazivna moč presega 500 kW.

Upravljavec lahko opravlja naloge le, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2020