Upravljavec plinovodnih naprav

Upravljavec plinovodnih naprav upravlja postroje in naprave v proizvodnji ali porabi tehničnih in drugih plinov, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW, razen plinskih naprav, za katere je s tem pravilnikom določeno posebno strokovno usposabljanje.

Upravljavec lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 12. 2019