Upravljavec centralnega ogrevanja

Upravljavec centralnega ogrevanja upravlja toplovodne kotle za centralno ogrevanje na trdna goriva in ročno nalaganje, katerih nazivna toplotna moč presega 300 kW ali toplovodnih in termooljnih kotlov za centralno ogrevanje na tekoče gorivo ali plin, katerih skupna nazivna toplotna moč presega 500 kW.

Upravljavec lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016