Upravljavec klimatizacije in prezračevanja

Upravljavec klimatizacije in prezračevanja upravlja naprave za klimatizacijo, prezračevanje in odsesovanje, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW.

Upravljavec lahko opravlja naloge, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016