Poklicni športnik

Poklicni športnik je športnik, ki je vpisan v razvid poklicnih športnikov in samostojno delo v športu opravlja kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost.

Delo v športu lahko kot poklicni športnik opravlja, kdor je športnik, star najmanj 15 let, in je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri Ministsrtvu za izobraževanje, znanost in šport. 

Športnik vloži predlog za vpis v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport. Predlog za vpis je treba priložiti na ustreznem obrazcu.

Status poklicnega športnika lahko pridobijo tudi tujci, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.


Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2019