Poklicni športnik

Poklicni športnik je športnik, ki je vpisan v razvid poklicnih športnikov in samostojno delo v športu opravlja kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost.

Delo v športu lahko kot poklicni športnik opravlja, kdor je športnik, star najmanj 15 let, in je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu.

Športnik vloži predlog za vpis v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport. Predlog za vpis je treba priložiti na ustreznem obrazcu.


Datum zadnje spremembe strani: 10. 05. 2018