Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Muzejski tehnik

Naloga muzejskega tehnika na področju varstva premične kulturne dediščine obsega pomoč pri identificiranju, dokumentiranju, vrednotenju, interpretiranju in raziskovanju dediščine, nadalje pomoč pri ohranitvi dediščine ter preprečevanju škodljivih vplivov nanjo, upravljanju dediščine, omogočanju dostopa do dediščine ali do informacij o njej, njeno predstavljanje javnosti in razvijanje zavesti o njej.


Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2020