Arhivist

Arhivist opravlja strokovna dela v arhivih; med drugim vrednoti dokumentarno gradivo pri ustvarjalcih, pripravlja pisna strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva, izvaja pri ustvarjalcih strokovni nadzor, pridobiva in strokovno obdeluje arhivsko gradivo, vodi in izdeluje evidence arhivskega gradiva, povzetke, registre, inventarje, vodnike in druge pripomočke za uporabo, rešuje strokovna vprašanja, objavlja arhivske vire in raziskave, skrbi za hrambo in materialno varovanje arhivskega gradiva.

Arhivist mora imeti opravljen strokovni izpit, pred tem pa imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno pripravništvo.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 02. 07. 2020