Arhivski sodelavec

Arhivski sodelavec opravlja strokovna dela v arhivih; med drugim prevzema in strokovno obdeluje arhivsko gradivo, dela z uporabniki arhivskega gradiva in rešuje vloge strank, vodi ustrezne evidence in sodeluje pri drugih zahtevnih arhivskih delih.

Arhivski sodelavec mora imeti opravljen strokovni izpit, pred tem pa imeti ustrezno izobrazbo po študijskem programu prve stopnje ustrezne smeri in opravljeno devetmesečno pripravništvo oziroma usposabljanje.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 07. 2020