Arhivski tehnik

Arhivski tehnik opravlja strokovna dela v arhivih; med drugim sodeluje pri prevzemih arhivskega gradiva, ureja in popisuje arhivsko gradivo, izdeluje enostavnejše popise ter druga pomožna dela pri strokovni obdelavi arhivskega gradiva, pripravlja gradiva za uporabo in delo s strankami v čitalnici, tehnično opremlja gradiva in skrbi za materialno varstvo arhivskega gradiva, izdeluje reprodukcije arhivskega gradiva in opravlja pomožna arhivska dela.

Arhivski tehnik mora imeti opravljen strokovni izpit, pred tem pa imeti ustrezno srednjo strokovno ali splošno izobrazbo ustrezne smeri in opravljeno šetsmesečno usposabljanje oziroma pripravništvo.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 07. 2020