Preglednik električnih inštalacij

Pregeldnik električnih inštalacij je oseba, ki po končanih delih za novo izvedene električne inštalacije v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije opravi pregled, preskus in meritve vgrajenih inštalacij. Opravlja tudi redne in izredne preglede.

Naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij smejo opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij.

Glede na zahtevnost inštalacij delimo preglednike na:

  • Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
  • Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 19. 05. 2020