Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Preglednik električnih inštalacij

Pregeldnik električnih inštalacij je oseba, ki po končanih delih za novo izvedene električne inštalacije v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije opravi pregled, preskus in meritve vgrajenih inštalacij. Opravlja tudi redne in izredne preglede.

Naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij smejo opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij.

Glede na zahtevnost inštalacij delimo preglednike na:

  • Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
  • Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 19. 05. 2020