Delo s portalom

Kaj vam portal SPOT (eVEM) nudi?

Portal SPOT (eVEM) je državni poslovni portal, ki podjetnikom, podjetjem in poslovnim subjektom omogoča elektronsko poslovanje z državo ter nudi informacije o pogojih za poslovanje v Sloveniji.

Na portalu lahko poiščete odgovore na vprašanja:

Portal poslovnim subjektom omogoča elektronsko poslovanje. Preko portala lahko uredite naslednje e-postopke:

 • registracija s.p. in enostavne d.o.o.,
 • prijava davčnih podatkov,
 • objava prostega delovnega mesta,
 • urejanje socialnih zavarovanj za zaposlene (M-1, M-2, M-3),
 • prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12),
 • oddaja vloge za potrdilo A za napotene delavce,
 • oddaja vloge za zaposlitev tujca,
 • dostop do e-bolniških listov (eBOL) in oddaja zahtevka za refundacijo plače,
 • pridobitev obrtnega dovoljenja in tudi drugih dovoljenj za opravljanje določenih dejavnosti.

  Seznam vseh e-postopkov

Z uporabo e-postopkov lahko hitro in enostavno uredite in oddate vlogo, spremljate status vloge in v določenih postopkih prevzamete sklep oziroma potrdilo.

Elektronsko poslovanje vam prihrani pot do okenca pri posameznih institucijah.

Kdo lahko dostopa in uporablja e-postopke na portalu SPOT (eVEM)?

E-postopke lahko uporabljajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe oziroma poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Vloge in zahtevke v imenu podjetja/poslovnega subjekta lahko odda zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec.

Podjetja in poslovni subjekti pa lahko določene storitve in e-postopke, ki jih omogoča portal SPOT (eVEM), opravijo tudi na katerikoli točki SPOT.

Zahtevana oprema za elektronsko poslovanje preko portala SPOT (eVEM)

Za urejanje, oddajanje vlog, prilaganje prilog k vlogi in spremljanje postopka na portalu SPOT (eVEM) potrebujete ustrezno programsko in strojno opremo.

1. Digitalno potrdilo

Za podpisovanje in oddajanje dokumentov mora imeti brskalnik nameščeno eno izmed podprtih digitalnih potrdil.

2. Podpisna komponenta ali SI-PASS račun

Za nekatere postopke mora uporabnik imeti nameščeno podpisno komponento. Programska oprema za namestitev na vaš računalnik je na voljo na povezavi: Navodila za namestitev ProXSign.

Za določene postopke pa je določena uporaba SI-PASS računa.

Če podpisne komponente ne boste imeli nameščene oz. ne boste izvedli registracije SI-PASS računa, vas bo sistem na to opozoril v teku izvajanja e-postopka.

3. Osebni računalnik in dostop do interneta

Portal SPOT (eVEM) je aplikacija, ki je dostopna na spletu na naslovu spot.gov.si. Za dostopanje do portala in uporabo e-postopkov potrebujete:

 • osebni računalnik z nameščenim operacijskim sistemom (Windows/Mac),
 • povezavo z internetom in
 • opremo za varno shranjevanje digitalnega potrdila: pametna kartica, USB ključek ali podobno.

4. Ustrezen spletni brskalnik in druga programska oprema

Za nemoteno uporabo portala se priporoča uporaba naslednje programske opreme:

 • spletni brskalnik Internet Explorer 8.x in novejši, Mozilla Firefox 25.x in novejši ali Chrome verzija 32.x ali novejši z vklopljenim izvajanjem javascripta,
 • Adobe Acrobat Reader 7.0 ali kasnejša različica za pregledovanje dokumentov,
 • paketi posodobitev z varnostnimi popravki za operacijski sistem in brskalnik (priporočljivo).

5. Optični čitalec (skener)

Optični čitalec potrebujete le za nekatere postopke, ki zahtevajo optično branje in shranjevanje priloge.

Čitalec nastavite na sledeč način:

 • tip datoteke mora biti nastavljen na kompresiran.TIFF,
 • nastavite skeniranje dokumentov na črno-bel način,
 • ločljivost nastavite na 100 do 150 ppi.

Prva prijava v portal SPOT (eVEM)

Ob prvi prijavi v portal uredite profil in osebne podatke, naslov e-pošte in telefonsko številko. Vpišite e-naslov na katerega boste prejemali sistemska obvestila in obvestila o statusu vloge, dopolnitve. Telefonska številka pa je pomembna zato, da vas lahko pristojni organ, ki vlogo obravnava, kontaktira, če je to potrebno.

Prijavo lahko opravite:

 • na vstopni strani portala SPOT (eVEM) (desno zgoraj - Prijavite se v sistem),
 • prek zavihka Moj e-VEM ali
 • na vseh elektronskih postopkih, ki so objavljeni na portalu, s klikom na gumb "Začni".

prijava_1

V nadaljnem koraku vpišite davčno številko za  s.p. ali matično številko za drug subjekt. Na namizju podjetja /poslovnega subjekta izberete e-postopek, ki ga želite urediti.

 

Tehnična in vsebinska podpora na portalu SPOT

V primeru, da se vam pri uporabi portala, urejanju oz. oddaji vloge pojavijo težave, se za pomoč lahko obrnete na svetovalce za tehnično in vsebinsko podporo. 

Tehnična podpora

Za vprašanja v zvezi z digitalnim potrdilom, prijavo v portal oz. drugimi tehničnimi vprašanji se lahko obrnete na:

Enotni kontaktni center državne uprave

ponedeljek – petek: 8.00 - 22.00

Telefon: 0 8 0   2 0 0 2

Za učinkovitejše reševanje vašega zahtevka pripravite

 • opis napake,
 • čas napake,
 • zaslonsko sliko.

Vse skupaj pošljete na e-naslov: ekcping@govpong.si

 

Vsebinska podpora

Glede vsebinskih vprašanj v zvezi z e-postopki, vaše vprašanje lahko naslovite na pristojni organ za določen postopek.