Navodila za izvedbo e-postopkov

Portal e-Vem vam nudi elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja.

Prek portala e-Vem lahko:

  • ustanovite s.p. ali d.o.o., kjer ste edini družbenik.

Če podjetje že imate, lahko prek e-Vem:

  • prijavite spremembo podatkov v PRS,
  • oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV,
  • uredite obvezna socialna zavarovanja zase in za zaposlene,
  • objavite prosto delovno mesto,
  • pridobite obrtno dovoljenje,
  • pooblastite drugo osebo za delo s sistemom e-Vem.

Spodaj si lahko ogledate navodila za izpolnjevanje elektronskih obrazcev v tekstovni obliki ali si jih prenesete na vaš računalnik v PDF obliki.

 

Seznam navodil za gospodarske družbe

Navodila za prenos elektronskih bolniških listov prek portala SPOT (e-VEM)

Prenesi navodilo

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdil A1 in predčasno prekinitev veljavnosti potrdil A1

Prenesi navodilo

Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Prenesi navodilo

Navodila za vlaganje prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela v elektronski obliki

Prenesi navodilo

Ustanovitev enostavne enoosebne d. o. o.

Prenesi navodilo

Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Prenesi navodilo 

Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Prenesi navodilo 

Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, vpis zahtevka za vnos podatkov davčnega obdobja (DO), izračun predvidene davčne osnove (IPDO)

Prenesi navodilo

Navodilo za vpis zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (DDV-P2)

Prenesi navodilo

Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)

Prenesi navodilo

Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

Prenesi navodilo

Prijava družbenikov v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

Prenesi navodilo

Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Prenesi navodilo

Odjava družbenikov iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Prenesi navodilo

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)

Prenesi navodilo

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih za družbenike (M-3)

Prenesi navodilo

Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)

Prenesi navodilo

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja

Prenesi navodilo

Vlaganje zahtevkov za nadomestilo plače

Prenesi navodilo

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Prenesi navodilo

Navodila za izpolnjevanje vloge za izbris obrtnika iz obrtnega registra

Prenesi navodilo

Navodila za izpolnjevanje vloge za izdajo evropskega potrdila

Prenesi navodilo

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja

Prenesi navodilo

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja

Prenesi navodilo

Navodila za spremembo podatkov v obrtnem registru

Prenesi navodilo

Navodila za obrazec TUJ-BIH-1

Prenesi navodilo

Seznam navodil za samostojne podjetnike

Navodila za prenos elektronskih bolniških listov prek portala SPOT (e-VEM)

Prenesi navodilo

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdil A1 in predčasno prekinitev veljavnosti potrdil A1

Prenesi navodilo

Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Prenesi navodilo

Navodila za vlaganje prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela v elektronski obliki

Prenesi navodilo

Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)

Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Vpis podjetnika v PRS

Vpis sprememb podatkov samostojnega podjetnika v PRS

Izbris podjetnika iz PRS

Navodilo za vpis zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (DDV-P2)

Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove)

Prijava samostojnega podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)

Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja