Navodila za izvedbo e-postopkov

Portal e-Vem vam nudi elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja.

Preko portala e-Vem lahko:

  • ustanovite s.p. ali d.o.o., kjer ste edini družbenik.

Če podjetje že imate, lahko preko e-Vem:

  • prijavite spremembo podatkov v PRS
  • oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV
  • uredite obvezna socialna zavarovanja zase in za zaposlen
  • objavite prosto delovno mesto
  • pridobite obrtno dovoljenje
  • pooblastite drugo osebo za delo s sistemom e-Vem

Spodaj si lahko ogledate navodila za izpolnjevanje elektronskih obrazcev v tekstovni obliki, ali si jih prenesete na vaš računalnik v PDF obliki.

 

Seznam navodil za gospodarske družbe

Odprtje začasnega transakcijskega računa za enoosebno d.o.o. preko spleta

Ustanovitev enostavne enoosebne d. o. o.

Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, vpis zahtevka za vnos podatkov davčnega obdobja (DO), izračun predvidene davčne osnove (IPDO)

Navodilo za vpis zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (DDV-P2)

Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)

Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

Prijava družbenikov v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

Prenesi navodilo 

Odjava oseb iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Prenesi navodilo 

Odjava družbenikov iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Prenesi navodilo 

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih za družbenike (M-3)

Prenesi navodilo 

Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja

Prenesi navodilo 

Vlaganje zahtevkov za nadomestilo plače

Prenesi navodilo 

Seznam navodil za samostojne podjetnike

Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)

Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Vpis podjetnika v PRS

Vpis sprememb podatkov samostojnega podjetnika v PRS

Izbris podjetnika iz PRS

Navodilo za vpis zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (DDV-P2)

Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove)

Prijava samostojnega podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (M-1)

Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2)

Prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (M-3)

Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)

Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja