Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Če e-postopkov na sistemu e-VEM ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

 

  • Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu e-VEM.
  • Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.
  • Pooblastilo za delo v sistemu e-VEM lahko izvedete elektronsko prek sistema e-VEM ali s pisno vlogo.

1. Elektronsko pooblaščanje prek portala e-VEM

 

Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik odda sam prek portala e-VEM, kjer po izvedeni prijavi v portal izbere in izvede ustrezen postopek pooblaščanja.

 

  • Pogoji za elektronsko pooblaščanje

Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo oz. podjetje, ki bo opravljal postopke za podjetje. Pooblaščena oseba oz. podjetje za opravljanje postopkov za podjetje (podjetnika) prav tako potrebuje svoje kvalificirano digitalno potrdilo.

 

  • E-postopek za podelitev pooblastila

Na povezavi Seznam E-postopkov izberite ustrezen postopek, prek katerega izvedete pooblastilo. Lahko se tudi vpišete v poslovni subjekt in tam izberete postopek pooblaščanja.

o   Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM za gospodarsko družbo

o   Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM za s.p.

ali

o   Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

 

  • Navodila za gospodarske družbe:

o   Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo

o   Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo

 

  • Navodila za samostojne podjetnike:

o  Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo

o  Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo

 

2. Pisno pooblastilo

 

Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja za delo v sistemu e-VEM, ima na voljo tudi klasičen postopek izvedbe pooblastila, in sicer:

1. Izpolnite enega od spodnjih obrazcev:

2. Izpolnjen in podpisan obrazec odnesete osebno ali pošljete po pošti na katerokoli točko VEM (Seznam točk VEM)
3. Točka VEM pooblastilo vnese v sistem e-VEM
4. Po ureditvi pooblastila lahko pooblaščena oseba prične z urejanjem vloge za izdajo potrdila A1