Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala e-VEM

Če e-postopkov na portalu SPOT (e-VEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

  • Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu SPOT (e-VEM).
  • Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.
  • Pooblastilo za delo in urejanje vlog na portalu SPOT (e-VEM) lahko izvedete elektronsko ali s pisno vlogo.

Elektronsko pooblaščanje prek portala SPOT (e-VEM)

Pogoji za elektronsko pooblaščanje 

 

Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo oz. podjetje, ki bo opravljala e-postopke za podjetje. Pooblaščena oseba za delo v portalu SPOT (e-VEM) prav tako potrebuje svoje kvalificirano digitalno potrdilo.

E-postopki za podelitev pooblastila

 

 

Navodila za gospodarske družbe:

 

  • Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo
  • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo

 

Navodila za samostojne podjetnike:

 

  • Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo
  • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM: Prenesi navodilo

Pisno pooblastilo

Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja, lahko osebo, ki bo opravljala postopke za podjetje/poslovni subjekt pooblasti na naslednji način:

1. Izpolnite enega od spodnjih obrazcev:

2. Izpolnjen in podpisan obrazec odnesete osebno ali pošljete po pošti na vam najbližjo oziroma katerokoli točko SPOT (e-VEM) (Seznam točk VEM).

Vloga za podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM mora biti originalno podpisana. Skenirane ali kopirane vloge se ne bodo upoštevale.

3. Točka SPOT na podlagi vloge pooblastilo vnese v portal SPOT (e-VEM).

4. Po ureditvi pooblastila lahko pooblaščena oseba prične z urejanjem vlog in postopkov na portalu SPOT ( e-VEM) za vaše podjetje/poslovni subjekt.