Prvič na strani

Kaj vam portal e-VEM nudi?

Portal e-VEM vam nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in začetkom poslovanja. Elektronske storitve portala obsegajo postopke registracije s.p. in enostavne d.o.o., prijavo davčnih podatkov, prijavo v obvezna socialna zavarovanja, prijavo potrebe po delavcu in pridobitev obrtnega dovoljenja.

Portal e-VEM je namenjen tako samostojnim podjetnikom kot gospodarskim družbam. Uporabljajo ga tudi referenti točk SPOT (VEM), ki nudijo vse storitve portala e-VEM podjetjem in podjetnikom na fizičnih vstopnih mestih oziroma točkah SPOT (VEM).

Na portalu lahko najdete tudi odgovore na morebitna vprašanja o pogojih in postopkih za začetek poslovanja, navodila za izvedbo postopkov pridobitve dovoljenj, informacije o pridobitvi digitalnega potrdila za izvedbo elektronskih postopkov pridobitve dovoljenj.

Kako začeti?

Če želite izvesti elektronske postopke prek portala e-VEM, potrebujete osebni računalnik z dostopom do interneta ter kvalificirano digitalno potrdilo.

Več informacij o tehničnih pogojih uporabe e-VEM si lahko preberete na strani Zahtevana oprema za elektronsko oddajanje dokumentov preko e-VEM.

Nato sledi prijava. Prijavo lahko opravite:

  • na vstopni strani e-VEM (desno zgoraj - Prijavite se v sistem),
  • prek zavihka Moj e-VEM ali
  • znotraj vsebine v sklopu Želim registrirati podjetje, Sem pooblaščen za delo v e-VEM, Sem samostojni podjetnik, Sem pooblaščen za delo v e-VEM itd.

prijava_1

Ob prvi prijavi morate izpolniti obrazec za registracijo, kjer vpišete svoj naslov e-pošte in telefonsko številko.

Po e-pošti potem prejemate obvestila, kaj se dogaja z vlogo, ki ste jo oddali, telefonska številka pa je pomembna zato, da vas lahko pristojni organ kontaktira, če je z oddano vlogo kaj narobe.

Če naletite na tehnične težave, lahko vprašanja pošljete na ekcping@govpong.si. Glede vsebinskih vprašanj pa se obrnite na ustanovo, ki je odgovorna za določen postopek. Več o tem na vsebinski podpori.


Pooblastilo za opravljanje postopkov prek e-VEM

Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, lahko pa zakoniti zastopnik pooblasti drugo osebo.

Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda sam prek portala e-VEM. Navodilo je objavljeno na Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM. Na strani Navodila za izvedbo e-postopkov so objavljena tudi navodila za odvzem ali spremembo pooblastila.

Lahko pa zakoniti zastopnik pooblastilo vloži na tiskanem obrazcu, ki ga prinese ali pošlje na točko SPOT (VEM). Obrazec za podelitev pooblastila je objavljen na strani Tiskani obrazci.

Pooblastilo se lahko časovno omeji, spremeni ali odvzame. Obrazci za odvzem ali spremembo pooblastila so ravno tako objavljeni na strani Tiskani obrazci.