Vsebinska podpora upravne enote

Kontakti oseb za vsebinsko pomoč

Upravna enota Kontaktni podatki
Upravna enota Ajdovščina
Vipavska cesta 11 b
5270 Ajdovščina
ue.ajdovscina@gov.si
07 499 15 50
www.upravneenote.gov.si/ajdovscina/
Upravna enota Brežice
Cesta prvih borcev 24 a
8250 Brežice
ue.brezice@gov.si
05 364 32 00
www.upravneenote.gov.si/brezice/
Upravna enota Celje
Ljubljanska cesta 1
3000 Celje
ue.celje@gov.si
03 / 426 53 00
www.upravneenote.gov.si/celje/
Upravna enota Cerknica
Cesta 4. maja 24
1380 Cerknica
ue.cerknica@gov.si
01 / 707 13 00
www.upravneenote.gov.si/cerknic/
Upravna enota Črnomelj
Zadružna cesta 16
8340 Črnomelj
ue.crnomelj@gov.si
07 / 336 10 00
www.upravneenote.gov.si/crnomelj/
Upravna enota Domžale
Ljubljanska cesta 69
1230 Domžale
ue.domzale@gov.si
01 / 722 01 00
www.upravneenote.gov.si/domzale/
Upravna enota Dravograd
Meža 10
2370 Dravograd
ue.dravograd@gov.si
02 / 872 07 10
www.upravneenote.gov.si/dravograd/
Upravna enota Gornja Radgona
Partizanska 13
9250 Gornja Radgona
ue.goradgona@gov.si
02 / 564 38 88
www.upravneenote.gov.si/gornja_radgona/
Upravna enota Grosuplje
Taborska cesta 1
1290 Grosuplje
ue.grosuplje@gov.si
01 / 781 09 00
www.upravneenote.gov.si/grosuplje/
Upravna enota Hrastnik
Pot vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
ue.hrastnik@gov.si
03 / 564 26 00
www.upravneenote.gov.si/hrastnik/
Upravna enota Idrija
Študentovska 2
5280 Idrija
ue.idrija@gov.si
05 / 373 43 00
www.upravneenote.gov.si/idrija/
Upravna enota Ilirska Bistrica
Bazoviška c.14
6250 Ilirska Bistrica
ue.ilirskabistrica@gov.si
05 / 711 22 00
www.upravneenote.gov.si/ilirska_bistrica/
Upravna enota Izola
Cesta v Pregavor 3a
6310 Izola
ue.izola@gov.si
05 / 660 04 00
www.upravneenote.gov.si/izola/
Upravna enota Jesenice
Cesta železarjev 6a
4270 Jesenice
ue.jesenice@gov.si
04 / 585 14 00
www.upravneenote.gov.si/jesenice/
Upravna enota Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik
ue.kamnik@gov.si
01 / 831 81 00
www.upravneenote.gov.si/kamnik/
Upravna enota Kočevje
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje
ue.kocevje@gov.si
01 / 893 83 00
www.upravneenote.gov.si/kocevje/
upravna enota Koper
Trg Brolo 4
6000 Koper
ue.koper@gov.si
05 / 663 76 00
www.upravneenote.gov.si/koper/
Upravna enota Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj
ue.kranj@gov.si
04 / 201 56 00
www.upravneenote.gov.si/kranj/
Upravna enota Krško
Cesta krških žrtev 14
8270 Krško
ue.krsko@gov.si
07 / 498 14 02
www.upravneenote.gov.si/krsko/
Upravna enota Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško
ue.lasko@gov.si
03 / 733 88 00
www.upravneenote.gov.si/lasko/
Upravna enota Lenart
Trg osvoboditve 7
2230 Lenart
ue.lenart@gov.si
02 / 729 15 20
www.upravneenote.gov.si/lenart/
Upravna enota Lendava
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava
ue.lendava@gov.si
02 / 577 36 00
www.upravneenote.gov.si/lendava/
Upravna enota Litija
Ulica Mire Pregljeve 4
1270 Litija
ue.litija@gov.si
01 / 896 23 45
www.upravneenote.gov.si/litija/
Upravna enota Ljubljana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
ue.ljubljana@gov.si
01 / 306 30 00
www.upravneenote.gov.si/ljubljana/
Upravna enota Ljutomer
Vrazovo ulica 1
9240 Ljutomer
ue.ljutomer@gov.si
02 / 584 94 11
www.upravneenote.gov.si/ljutomer/
Upravna enota Logatec
Tržaška cesta 50a
1370 Logatec
ue.logatec@gov.si
01 / 759 05 00
www.upravneenote.gov.si/logatec/
Upravna enota Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
ue.maribor@gov.si
02 / 220 83 50
www.upravneenote.gov.si/maribor/
Upravna enota Metlika
Naselje B. Kidriča 14/II
8330 Metlika
ue.metlika@gov.si
07 / 363 74 50
www.upravneenote.gov.si/metlika/
Upravna enota Mozirje
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje
ue.mozirje@gov.si
03 / 839 33 00
www.upravneenote.gov.si/mozirje/
Upravna enota Murska Sobota
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
ue.murskasobota@gov.si
02 / 513 11 11
www.upravneenote.gov.si/murska_sobota/
Upravna enota Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
ue.novagorica@gov.si
05 / 330 61 00
www.upravneenote.gov.si/nova_gorica/
Upravna enota Novo mesto
Defranceschijeva 1
8000 Novo mesto
ue.novomesto@gov.si
07 / 393 91 02
www.upravneenote.gov.si/novo_mesto/
Upravna enota Ormož
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
ue.ormoz@gov.si
02 / 741 54 00
www.upravneenote.gov.si/ormoz/
Upravna enota Pesnica
Pesnica 43a
2211 Pesnica
ue.pesnica@gov.si
02 / 654 23 00
www.upravneenote.gov.si/pesnica/
Upravna enota Piran
Lucija, Obala 114a
6320 Portorož
ue.piran@gov.si
05 / 671 04 00
www.upravneenote.gov.si/piran/
Upravna enota Postojna
Ljubljanska cesta 4
6230 Postojna
ue.postojna@gov.si
05 / 728 06 00
www.upravneenote.gov.si/postojna/
Upravna enota Ptuj
Slomškova ulica 10
2250 Ptuj
ue.ptuj@gov.si
02 / 798 01 00
www.upravneenote.gov.si/ptuj/
Upravna enota Radlje ob Dravi
Mariborska c.7
2360 Radlje ob Dravi
ue.radlje@gov.si
02 / 887 94 00
www.upravneenote.gov.si/radlje_ob_dravi/
Upravna enota Radovljica
Gorenjska cesta 18
4240 Radovljica
ue.radovljica@gov.si
04 / 537 16 00
www.upravneenote.gov.si/radovljica/
Upravna enota Ravne na Koroškem
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem
ue.ravne@gov.si
02 / 821 64 40
www.upravneenote.gov.si/ravne_na_koroskem/
Upravna enota Ribnica
Gorenjska cesta 9
1310 Ribnica
ue.ribnica@gov.si
01 / 837 27 10
www.upravneenote.gov.si/ribnica/
Upravna enota Ruše
Kolodvorska 9
2342 Ruše
ue.ruse@gov.si
02 / 669 06 60
www.upravneenote.gov.si/ruse/
Upravna enota Sevnica
Glavni trg 19/a
8290 Sevnica
ue.sevnica@gov.si
07 / 816 38 70
www.upravneenote.gov.si/sevnica/
Upravna enota Sežana
Partizanska c.4
6210 Sežana
ue.sezana@gov.si
05 / 731 27 00
www.upravneenote.gov.si/sezana/
Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova ul. 21
2380 Slovenj Gradec
ue.slovenjgradec@gov.si
02 / 885 05 50
www.upravneenote.gov.si/slovenj_gradec/
Upravna enota Slovenska Bistrica
Kolodvorska ul. 10
2310 Slovenska Bistrica
ue.slovenskabistrica@gov.si
02 / 805 55 00
www.upravneenote.gov.si/slovenska_bistrica/
Upravna enota Slovenske Konjice
Stari trg 29
3210 Slovenske Konjice
ue.slovenskekonjice@gov.si
03 / 758 01 10
www.upravneenote.gov.si/slovenske_konjice/
Upravna enota Šentjur pri Celju
Mestni trg 10
3230 Šentjur pri Celju
ue.sentjur@gov.si
03 / 747 12 80
www.upravneenote.gov.si/sentjur_pri_celju/
Upravna enota Škofja Loka
Poljanska c.2
4220 Škofja Loka
ue.skofjaloka@gov.si
04 / 511 23 60
www.upravneenote.gov.si/skofja_loka/
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 11
3240 Šmarje pri Jelšah
ue.smarje@gov.si
03 / 817 17 00
www.upravneenote.gov.si/smarje_pri_jelsah/
Upravna enota Tolmin
Tumov drevored 4
5220 Tolmin
ue.tolmin@gov.si
05 / 380 08 00
www.upravneenote.gov.si/tolmin/
Upravna enota Trbovlje
Mestni trg 4
1422 Trbovlje
ue.trbovlje@gov.si
03 / 565 44 44
www.upravneenote.gov.si/trbovlje/
Upravna enota Trebnje
Goliev trg 5
8210 Trebnje
ue.trebnje@gov.si
07 / 348 22 50
www.upravneenote.gov.si/trebnje/
Upravna enota Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič
ue.trzic@gov.si
04 / 595 21 00
www.upravneenote.gov.si/trzic/
Upravna enota Velenje
Rudarska cesta 6a
3320 Velenje
ue.velenje@gov.si
03 / 899 57 00
www.upravneenote.gov.si/velenje/
Upravna enota Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika
ue.vrhnika@gov.si
01 / 750 78 50
www.upravneenote.gov.si/vrhnika/
Upravna enota Zagorje ob Savi
C.9 avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
ue.zagorje@gov.si
03 / 566 08 11
www.upravneenote.gov.si/zagorje_ob_savi/
Upravna enota Žalec
Ulica Savinjske čete 5
3310 Žalec
ue.zalec@gov.si
03 / 713 51 20
www.upravneenote.gov.si/zalec/