Zahtevana oprema za elektronsko oddajanje dokumentov prek e-Vem

Za urejanje, oddajanje vlog, prilagajanje prilog k vlogi in spremljanje postopka na portalu e-VEM potrebujete ustrezno programsko in strojno opremo, kot je napisano v nadaljevanju.

1. Digitalno potrdilo

Za podpisovanje in oddajanje dokumentov mora imeti brskalnik nameščeno eno izmed podprtih digitalnih potrdil.

2. Podpisna komponenta

Za elektronsko podpisovanje dokumentov je potrebno na računalnik namestiti program ProXSign.

3. Ustrezen spletni brskalnik

Za delo z e-vlogami potrebujete:

  • spletni brskalnik Internet Explorer 8.x in novejši, Mozilla Firefox 25.x in novejši ali Chrome verzija 32.x ali novejši z vklopljenim izvajanjem javascripta,
  • Adobe Acrobat Reader 7.0 ali kasnejša različica za pregledovanje dokumentov,
  • paketi posodobitev z varnostnimi popravki za operacijski sistem in brskalnik (priporočljivo).

4. Strojna oprema

Za elektronsko oddajanje dokumentov prek e-Vem potrebujete:

  • osebni računalnik z nameščenim operacijskim sistemom (Windows/Mac),
  • povezavo z internetom,
  • opremo za varno shranjevanje digitalnega potrdila: pametna kartica, USB ključek ali podobno,
  • optični čitalec (skener).

5. Optični čitalec

Optični čitalec potrebujete le za nekatere postopke, ki zahtevajo optično branje in shranjevanje priloge.

Čitalec nastavite na sledeč način:

  • tip datoteke mora biti nastavljen na kompresiran.TIFF,
  • nastavite skeniranje dokumentov na črno-bel način,
  • ločljivost nastavite na 100 do 150 ppi.