Navodila za namestitev gradnika ProXSign

ortal e-VEM je prešel na novo podpisno komponento podjetja SETCCE, produkt ProXSign, ki je tudi uradno podpisna komponenta za uporabo v rešitvah pod okriljem Ministrstva za javno upravo. Možnost elektronskega podpisa je omogočena glede na podpisno komponento proXSign.

Možnost elektronskega podpisa se tako širi tudi na brskalnike Mozilla oz. Firefox, kar pomeni, da uporaba portala e-VEM ni omejena zgolj na uporabnike brskalnika Microsoft Explorer in operacijskega sistema Microsoft Windows.

Postopek namestitve nove komponente

1. Pojdite na: http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/g2/

http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/

2. Izberite ustrezno povezavo glede na to, kateri operacijski sistem uporabljate.

 

 

3. Za namestitev komponete kliknite na gumb Namestitev komponente.

 

4. Brskalnik vas bo vprašal, ali želite shraniti datoteko; izberite Zaženi (Run).

 

 

5. Prikaže se vam okno za namestitev programa. Izberite želeni jezik in nadaljujte z namestitvijo s klikom n agumb OK

 

 

6. Po končani namestitvi se vam bo prikazalo okno s seznamom vseh digitalnih potrdil, ki jih imate shranjene v vašem spletnem brskalniku.

Pomembno: Če želite zapreti okno, ki se vam prikaže po uspešni namestitvi programa za podpisovanje (spodnja slika), je potrebno klikniti na križec v desnem zgornjem kotu tega okna in ne na gumb "Quit", ker v nasprotnem primeru podpisovanje ne bo delovalo.

 

 

7. S klikom na Preizkus podpisovanja s komponento ProxSign na tej spletni strani lahko testirate delovanje podpisne komponente. 

 

 

8. S klikom na Podpiši se vam prikaže okno z digitalnimi potrdili, ki jih imate nameščene v vašem spletnem brskalniku. Izberite potrdilo, s katerim podpisujete dokumente in kliknite na gumb V redu.

 

 

Če se vam pri kliku na gumb Podpiši ne prikaže okence s seznamom digitalnih potrdil, preverite ali imate v opravilni vrstici ikono programa ProXSign (na spodnji sliki je obrobljena z rdečim kvadratom). Če te ikone ni, morate pognati program ProXSign.

 

9. V spodnjem oknu se izpiše digitalno podpisan dokument v XML obliki. Če želite, lahko preverite veljavnost podpisa s klikom na gumb Preveri podpis.

 

10. Prikaže se vam okno z lastnostmi digitalno podpisanega dokumenta (veljavnost potrdila, zaupanje izdajatelju potrdila, veljavnost podpisa, preverjanje preklica potrdila). Vse štiri kljukice označujejo uspešno preverjen digitalni podpis. Če se vam v zadnji vrstici namesto kljukice izpiše vprašaj, z vašega računalnika ni omogočen dostop do seznama preklicanih potrdil, kar pa ne onemogoča uporabe komponente za elektronsko podpisovanje. S klikom na gumb »Show certificate« si lahko ogledate podrobnosti potrdila, ki je bilo uporabljeno pri podpisovanju.

 

11. Če se vam pri uporabi podpisne komponente izpisuje opozorilo, da komponenta deluje v preizkusnem načinu, ker nimate licence za njeno uporabo. Licenco si namestite s spletne strani, kjer izberete povezavo Licenca za uporabo podpisne komponente proXSign v aplikacijah javnega sektorja.