Vodenje podjetja

Za zakonito poslovanje je ključno, da uredite in plačujete ustrezna socialna zavarovanja oziroma prispevke in davke. Obveznosti vsakega poslovnega subjekta zajemajo tudi pravilno vodenje poslovnih knjig, sklenitev ustreznih delovnih pogodb in zagotovitev varnosti in zdravja pri delu vsem zaposlenim.

  • Plačilo davkov je odvisno od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja.

  • Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsa podjetja voditi poslovne knjige.

  • Preverite možne načine zaposlovanja in zahteve glede delovnih pogojev in socialne varnosti v Sloveniji.

  • Delodajalec je dolžan zagotoviti svojim delavcem varnost in zdravje pri delu.

  • Država ponuja podjetjem finančno in posredno (nefinančno) obliko pomoči. 

  • Odgovorno poslovanje zajema odgovornost do okolja, zaposlenih, družbe, konkurence in intelektualne lastnine.

  • Razvoj podjetja je pomemben dejavnik v poslovanju in se nanaša na kakovostne izboljšave v podjetju, ki so največkrat povezane tudi z rastjo podjetja.

  • Spletni portal Izvozno okno je nepogrešljivo orodje slovenskih izvoznikov in podjetij, ki načrtujete prodor v tujino.

  • Portal SPOT omogoča oddajo e-vlog za občine. Preverite, če je vaša občina vključena v sistem SPOT za občine.