Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 zato prenehajo veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja.

Financiranje

Ste že ustanovili podjetje in iščete finančne in druge oblike pomoči? Je vaše podjetje že na trgu in si želite povečati obseg poslovanja v Sloveniji? Ste morda že razširili svoje poslovanje na tuje trge? Vas pestijo likvidnostne težave?

V primerih, da ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, se pozanimajte, kje lahko najdete vire finančne pomoči.

Pomoč gospodarskim subjektom izvajajo ministrstva, javni skladi, javne agencije in druge institucije z vrsto instrumentov preko povratnih (krediti, garancije, sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in nepovratnih (subvencije, donacije) oblik finančne podpore.

Kratek pregled finančnih in nefinančnih spodbud, namenjenih podjetništvu, je na voljo na tej povezavi.