Financiranje

Ste že ustanovili podjetje in iščete finančne in druge oblike pomoči? Je vaše podjetje že na trgu in si želite povečati obseg poslovanja v Sloveniji? Ste morda že razširili svoje poslovanje na tuje trge? Vas pestijo likvidnostne težave?

V primerih, da ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, se pozanimajte, kje lahko najdete vire finančne pomoči.

Pomoč gospodarskim subjektom izvajajo ministrstva, javni skladi, javne agencije in druge institucije z vrsto instrumentov preko povratnih (krediti, garancije, sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in nepovratnih (subvencije, donacije) oblik finančne podpore.

Kratek pregled finančnih in nefinančnih spodbud, namenjenih podjetništvu, je na voljo na tej povezavi.