Dopust

V Sloveniji ima vsak zaposleni v posameznem koledarskem letu pravico do letnega dopusta, ki ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali je zaposlen za polni ali krajši delovni čas od polnega. Zakon o delovnih razmerjih še določa, da so do treh dodatnih dni letnega dopusta upravičeni starejši zaposleni, invalidi, delavci s težjimi telesnimi okvarami in tisti, ki skrbijo za telesno ali duševno prizadete otroke. Za vsakega otroka v starosti do 15 let, zaposlenemu po zakonu pripada še en dodaten dan dopusta. Do dodatnih dni so delavci upravičeni tudi na podlagi meril, ki so opredeljena v kolektivnih pogodbah ali splošnih aktih delodajalca in se določijo v pogodbi o zaposlitvi.

Delavec ima pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta (1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve) v koledarskem letu, če sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta. 
 
Vsakemu delavcu, ki ima pravico do celoletnega letnega dopusta, mora delodajalec izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Če ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa- dvanajstine regresa za vsak mesec dela. 
 
Delodajalec mora delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta. Delavec mora do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.
 V primerih, ko delavec ni mogel izrabiti letnega dopusta v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, lahko izrabi ves neizrabljeni letni dopust do 31. decembra naslednjega leta.

Prazniki v Republiki Sloveniji so:

 • 1. januar, novo leto,
 • 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
 • 27. april, dan upora proti okupatorju,
 • 1. in 2. maj, praznik dela,
 • 8. junij, dan Primoža Trubarja,
 • 25. junij, dan državnosti.
 • 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
 • 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini
 • 1. november, dan spomina na mrtve
 • 23. november, dan Rudolfa Maistra
 • 26. december, dan samostojnosti in enotnosti.

Prazniki Republike Slovenije so dela prosti dnevi, razen praznikov združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini in dnevaPrimoža Trubarja in Rudolfa Maistra, ki niso dela prosti dnevi.

Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:

 • velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč
 • binkoštna nedelja, binkošti
 • 15. avgust, Marijino vnebovzetje
 • 31. oktober, dan reformacije
 • 25. december, božič.

Več+