Odsotnost z dela

Delavec je upravičeno odsoten z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe. Upravičeno je z dela odsoten tudi na dneve praznikov, ki so hkrati dela prosti dnevi, zaradi darovanja krvi ali izpolnjevanja drugih obveznosti (kot na primer vojaške vaje ali sodnik porotnik).

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin (svoje poroke, smrti zakonca, otroka, staršev, hujše nesreče) skupaj do največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu.

Več+