Seznam reguliranih poklicev

Seznam reguliranih poklicev

Seznam reguliranih poklicev po Direktivi Evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES z dne 7.septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij je razvrščen po pristojnih ministrstvih.

Ministrstvo za zdravje (MZ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Bolničar negovalec Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Defektolog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Delovni terapevt Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Dietetik v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Diplomirana babica/ diplomirani babičar Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Diplomirana medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Ortotik in protetik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Doktor dentalne medicine specialist (zobozdravnik specialist) Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Doktor dentalne medicine (zobozdravnik) Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Farmacevtski tehnik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Fizioterapevt Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Inženir laboratorijske biomedicine Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Kemijski tehnik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Klinični psiholog Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Laboratorijski sodelavec I v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Laboratorijski sodelavec II v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Laboratorijski tehnik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Logoped v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Magister farmacije (farmacevt) Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Magister farmacije specialist (farmacevt specialist) Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Medicinski biokemik specialist Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Medicinski fizik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike Ministrstvo za zdravje Nina Jug 01 478 87 09  nina.jugping@govpong.si
Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji Ministrstvo za zdravje Nina Jug 01 478 87 09  nina.jugping@govpong.si
Psiholog v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Radiološki inženir Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Sanitarni inženir Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Socialni delavec v zdravstveni dejavnosti Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Specialist klinične logopedije Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Specialist medicinske genetike Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Tehnik zdravstvene nege Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Ustni higienik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Zdravilec Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Zdravnik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Zdravnik specialist Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Zobni protetik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si
Zobotehnik Ministrstvo za zdravje Maša Bregar 01 478 60 01  masa.bregarping@govpong.si

   

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Dimnikar Ministrstvo za okolje in prostor Vito Lojk 01 478 72 08
vito.lojkping@govpong.si
Nepremičninski posrednik (nepremičninski agent) Ministrstvo za okolje in prostor Nataša Sax 01 478 71 03
natasa.saxping@govpong.si
Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij (električar inštalacij) Ministrstvo za okolje in prostor Pavli Koc 01 478 70 46
pavli.kocping@govpong.si
Jamski vodnik (jamar) Ministrstvo za okolje in prostor Janja Gregorin Ravnik  01 478 73 74
janja.gregorin-ravnikar@gov.si
Vodja del GZS, OZS, IZS Pavli Koc  01 478 70 46
pavli.kocping@govpong.si
Pooblaščeni arhitekt (arhitekt) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjakping@zapspong.si
Pooblaščeni krajinski arhitekt (arhitekt krajine) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjakping@zapspong.si
Arhitekte (Pridobljene pravice) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjakping@zapspong.si
Pooblaščeni prostorski načrtovalec (planer prostora) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije Andreja Divjak 01 242 06 76
andreja.divjakping@zapspong.si
Pooblaščeni inženir (inženir) Inženirska zbornica Slovenije Renata Gomboc 01 547 33 11
renata.gombocping@izspong.si

  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj v osnovni šoli  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Knjižničar v vzgoji in izobraževanju (Šolski knjižničar) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj v glasbeni šoli  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem izobraževanju (Učitelj splošnih predmetov) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj strokovnoteoretičnih  predmetov v srednješolskem izobraževanju (Učitelj strokovnih predmetov) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju (Inštruktor v izobraževanju)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Vzgojitelj v domu (Vzgojitelj)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Strokovni delavec v športu  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Mojca Pečnik Ternovšek mojca.pecnik-ternovsek@gov.si
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok (Pomočnik vzgojitelja) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Laborant v vzgoji in izobraževanju (Šolski laborant) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Organizator v vzgoji in izobraževanju (Organizator v izobraževanju)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj praktičnega pouka v srednješolskem izobraževanju (Učitelj praktičnega pouka)  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Učitelj za otroke s posebnimi potrebami (Specialni pedagog) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si
Vzgojitelj predšolskih otrok Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Valerija Jenko 01 400 57 52 valerija.jenko@gov.si

  

Ministrstvo za kulturo (MK)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Arhivist  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Bibliotekar  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservator-restavrator  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservator Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Kustos Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Višji knjižničar  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Arhivski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorsko-restavratorski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Muzejski sodelavec  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Knjižničar  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Arhivski tehnik  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorsko-restavratorski tehnik Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Muzejski tehnik  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si
Konservatorski tehnik  Ministrstvo za kulturo dr. Simona Bergoč 01 369 59 43 
simona.bergoc@gov.si

   

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Svetovalec za fitofarmacevtska sredstva  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Andreja Šporn UVHVVR
andreja.spornping@govpong.si
Prodajalec fitofarmacevtskih sredstev  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Andreja Šporn UVHVVR andreja.spornping@govpong.si
Ribič  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Nataša Lipovac
Pokuševalec za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tina Zavašnik Bergant
Veterinar Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Polona Cankar  01 300 13 02
polona.cankarping@govpong.si
Veterinarski tehnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Polona Cankar  01 300 13 02
polona.cankarping@govpong.si

  

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Vodja tehničnih služb  Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Tehnični vodja rudarskih del  Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Tehnični vodja energetskega objekta Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Odgovorni vodja rudarskega revidiranja Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Vodja službe za varnost in zdravje pri delu Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Odgovorni rudarski projektant Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Odgovorni vodja rudarskega projekta Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Odgovorni rudarski revident Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Samostojni projektant rudarskih projektov (Odgovorni rudarski projektant) Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Vodja službe za varnost pri delu pri izvajanju podzemnih rudarskih del Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Strojevodja Ministrstvo za infrastrukturo Petra Glažar  01 478 74 64 
petra.glazarping@govpong.si
Preiskovalec letalskih nesreč in incidentov Ministrstvo za infrastrukturo Petra Glažar 01 478 74 64 
petra.glazarping@govpong.si
Vodja obratovanja energetskega objekta Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Vodja energetike Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Vodja energetskih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Dispečer v elektroenergetskem sistemu Ministrstvo za infrastrukturo
Dispečer v plinovodnem sistemu Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Dispečer v daljinskem sistemu Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Stikalničar v elektroenergetskem sistemu Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec male elektrarne Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljalec parne ali plinske turbine Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljalec kotlovskih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Vodja skupine ali delovišča Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Spremljevalec izrednega prevoza Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z  močjo do 750 Kw v mali obalni plovbi Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Pomorski agent Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Pomorski pilot Ministrstvo za infrastrukturo Petra Medveš  01 478 84 20 
petra.medvesping@govpong.si
Mornar – motorist Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Poveljnik in častnik straže na ladji z bruto  tonažo do 200 plovbe po Jadranskem morju Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Poveljnik jahte ladje z bruto tonažo do 500  v mali obalni plovbi Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Radijski elektronik I. razreda Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Radijski elektronik II. Razreda Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Ladijski kuhar Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Upravitelj stroja na ladji s pogonskim motorjem z močjo 3000 KW ali več Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Prvi častnik stroja na ladji s pogonskim motorjem z močjo 3000 KW ali več Ministrstvo za infrastrukturo Brigita Miklavc  01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Stikalničar v industriji Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec kotla Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec industrijske peči Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec batnih motorjev Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Strojnik klimatizacije in prezračevanja Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Strojnik centralnega ogrevanja Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec kompresorskih in hladilnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec črpalnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec plinovodnih naprav Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec centralnega ogrevanja Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec klimatizacije in prezračevanja Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Upravljavec priprave vode Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Polnilec tehničnih plinov Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel  01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic (Strokovnjak za izdelavo EI) Ministrstvo za  infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Neodvisni strokovnjak za preglede ogrevalnih sistemov (Strokovnjak za preglede OS) Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Neodvisni strokovnjak za preglede klimatskih sistemov (Strokovnjak za preglede KS) Ministrstvo za infrastrukturo Alja Gabrijel 01 478 74 37 
alja.gabrijelping@govpong.si
Strojnik vlečnice Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklicping@govpong.si
Strojnik krožne žičnice Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklicping@govpong.si
Vodja obratovanja vlečnice Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklicping@govpong.si
Vodja obratovanja krožne žičnice Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklicping@govpong.si
Izvajalec posebnih strokovnih del z vrvmi Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklicping@govpong.si
Voznik vlečnice Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklicping@govpong.si
Voznik krožne žičnice Ministrstvo za infrastrukturo Betka Miklič 01 478 82 47
betka.miklicping@govpong.si
Učitelj vožnje Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Učitelj predpisov Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Strokovni vodja šole vožnje Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Izvajalec vadbe varne vožnje Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58
brigita.miklavcping@govpong.si
Izvajalec skupinskih delavnic Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Izvajalec psihosocialne delavnice Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Ocenjevalec na vozniškem izpitu Javna agencija RS za varnost prometa Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si
Voznik v cestnem prometu
Javna agencija RS za varnost prometa
Brigita Miklavc 01 478 88 58 
brigita.miklavcping@govpong.si

   

Ministrstvo za finance (MF)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Državni notranji revizor  Urad RS za nadzor proračuna Janja Šuman 01 369 69 00 janja.sumanping@govpong.si
Preizkušeni državni notranji revizor Urad RS za nadzor proračuna Janja Šuman 01 369 69 00 janja.sumanping@govpong.si
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti  Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husuping@mf-rspong.si
Pooblaščeni revizor Ministrstvo za finance Nada Bizjak 01 369 66 85
nada.bizjakping@mf-rspong.si
Borzni posrednik Ministrstvo za finance Nada Bizjak 01 369 66 85
nada.bizjakping@mf-rspong.si
Tržnik investicijskih skladov Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husuping@mf-rspong.si
Nosilec aktuarske funkcije  Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husuping@mf-rspong.si
Zavarovalni zastopnik  Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husuping@mf-rspong.si
Zavarovalni posrednik Ministrstvo za finance Valentina Slana Husu 01 369 68 67
valentina.slana-husuping@mf-rspong.si

  

Ministrstvo za pravosodje (MP)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Sodni izvedenec  Ministrstvo za pravosodje Mojca Prus 01 369 52 42  mojca.prusping@govpong.si
Sodni cenilec Ministrstvo za pravosodje Mojca Prus 01 369 52 42  mojca.prusping@govpong.si
Sodni tolmač Ministrstvo za pravosodje Mojca Prus 01 369 52 42  mojca.prusping@govpong.si
Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (stečajni upravitelj) Ministrstvo za pravosodje Mihaela Bevc 01 369 52 83  mihaela.bevcping@govpong.si
Mediator v programih mediacije (mediator) Ministrstvo za pravosodje Mihaela Bevc 01 369 52 83  mihaela.bevcping@govpong.si
Odvetnik Odvetniška zbornica Slovenije Mojca Trojar 01 369 52 43  mojca.trojarping@govpong.si

  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Turistični vodnik  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Maša Sevnšek masa.sevnsekping@govpong.si
Gorski vodnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Maša Sevnšek masa.sevnsekping@govpong.si
Patentni zastopnik (agent za patente) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Gorišek  ales.gorisekping@govpong.si
Zastopnik za modele in znamke Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Gorišek ales.gorisekping@govpong.si
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic (pek, slaščičar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic (pek, slaščičar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Obnavljanje in protektiranje plaščev in zračnic za vozila (Avtoserviser) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Litje železa (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Litje jekla (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Litje lahkih kovin (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Litje drugih neželeznih kovin (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Prekrivanje kovin s kovino (Metalurg) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Popravila strojev in naprav (Elektrikar, avtoserviser, oblikovalec kovin-orodjar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Popravila elektronskih in optičnih naprav (Mehatronik-operater, elektrikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Popravila električnih naprav (Mehatronik-operater, elektrikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb (Zidar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Inštaliranje električnih napeljav in naprav (Elektrikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (Inštalater strojnih inštalacij) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Drugo inštaliranje pri gradnjah (Elektrikar, zidar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Fasaderska in štukaderska dela (Zidar, slikopleskar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Druga specializirana gradbena dela (Zidar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, tesar, upravljalec težke gradbene mehanizacije) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Postavljanje ostrešij in krovska dela (Tesar, klepar-krovec) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Vzdrževanje in popravila motornih vozil (Avtoserviser, avtokaroserist) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo (Avtoserviser) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (Dimnikar) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali (Tehnik optik) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Frizerska dejavnost (Frizer) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Kozmetična in pedikerska dejavnost (Kozmetični tehnik, NPK pediker/pedikerka) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si
Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene (Kozmetični tehnik, zdravstvena nega) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Božena Germelj Drstvenšek 01 58 30 817
bozena.germeljping@ozspong.si

  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Strokovni delavec, ki opravlja socialno varstvene storitve  Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti Maja Pintar 01 369 77 93 maja.pintarping@govpong.si  
Strokovni sodelavec, ki opravlja socialno varstvene storitve Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti Maja Pintar 01 369 77 93 maja.pintarping@govpong.si
Tolmač znakovnega jezika Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti Tanja Dular 01 369 75 59
tanja.dularping@govpong.si

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Varnostni menedžer  Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Nadzornik na smučišču Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Operater varnostno – nadzornega centra Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Varnostnik Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Varnostnik čuvaj Ministrstvo za notranje zadeve  Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Varnostnik telesni stražar Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Varnostni nadzornik Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Varnostni tehnik Ministrstvo za notranje zadeve Daša Velkavrh Svetek 01 428 58 69 dasa.velkavrh-svetekping@govpong.si 
Detektiv Detektivska zbornica dr. Miha Dvojmoč 01 511 39 60 
infoping@detektivska-zbornicapong.si

Ministrstvo za obrambo (MORS)

Reguliran poklic (intuitivno ime) Pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij Kontaktna oseba Kontaktni podatki
Reševalec iz vode Uprava za zaščito in reševanje Darja Žličar 01 471 23 96  darja.zlicarping@urszrpong.si 
Tehnični preglednik za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite Uprava za zaščito in reševanje Aleksander Špec  02 250 69 17 aleksander.specping@urszrpong.si