Pogosta vprašanja in odgovori eBOL

Vprašanja in odgovori

1. Uvajanje elektronskih bolniških listin (eBOL) se je pričelo v novembru 2019. Na koga bo ta sprememba zares najbolj vplivala in kdaj jo bomo v praksi najbolj občutili?

Ta novost bo najbolj  vplivala na ambulante družinskih, otroških in šolskih zdravnikov, na delodajalce in delavce. Do največjih sprememb v praksi pa bo prišlo šele v začetku leta 2020.

2. Kdo bo najbolj izpostavljen zaradi te spremembe? Na zaposlene zdravstvene delavce ali delodajalce?

Za zdravstvene delavce prinaša izdaja eBOL dodatno digitalno podpisovanje vsakega eBOL, pošiljanje digitalno podpisanih eBOL in razreševanjem morebitnih napak, vendar bodo imeli manj dela z izpisovanjem na papir, potrjevanjem in podpisovanjem bolniških listov, po februarju 2020 pa za večino zavarovancev izpisov na papir sploh ne bo.

3. Namen e-bolniškega lista je zmanjšanje birokracije. Kako bo po novem potekal prenos teh bolniških listov in kje morebiti vidite največ težav?

Delodajalci bodo morali najpozneje za mesec februar 2020 pričeti prevzemati eBOL v elektronski obliki, saj jih bodo s tem mesecem v ambulantah prenehali izpisovati na papir. Največ težav lahko prinaša slaba informiranost delavcev in delodajalcev.

4. E-bolniški list bo torej nadomestil vse različice bolniških listov, tudi za nego otroka.

Drži, eBOL se bo izdajal za vse razloge zadržanosti.

5. In tudi za samostojne podjetnike?

Tudi za vse samostojne zavezance se bo pripravil eBOL v elektronski obliki, le redkim skupinam samostojnim zavezancem, ki niso vpisani v Poslovni register pa bo v ambulantah avtomatsko pripravljen tudi izpis na bel A4 format.

6. Kako bo to poenostavilo izdajanje teh bolniških listin?

Zavarovanci ali njihovi svojci izključno zaradi izdaje bolniškega lista ne bodo več obiskovali ambulant, ampak bodo lahko zdravstveni delavci na podlagi telefonske prošnje v on-line zapisali eBOL, ki ga bo prevzel delodajalec. Tako si bodo tudi ambulante lažje organizirale administrativno delo. Uvedba eBOL je tudi predpogoj, da bo lahko še več delodajalcev in računovodskih servisov pripravljalo svoje zahtevke za refundacije v elektronski obliki, saj ne bo več potrebno dosedanje zamudnega skeniranja bolniških listov, ki so bile obvezne priloge k elektronskemu obračunu. Ostalo bo le skeniranje potrdil o darovanju krvi.

7. Kako pa bi lahko zaposleni vseeno prišel do svoje kopije e-bolniškega lista, če bi ga potreboval?

Zaposleni, ki nimajo digitalnega potrdila, naj si ga čimprej uredijo (priporočamo brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA, ki si ga lahko uredijo na upravnih enotah).  Vsak zavarovanec bo namreč do izdanih eBOL, ki se glasijo na njegovo ime, lahko dostopal na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si. Za dostop do portala je potrebno digitalno potrdilo, saj se podatki eBOL štejejo za občutljive osebne podatke.

8. Kaj pa, če nima dostopa do interneta in točke Spot?

Če delavec nikakor ne more urediti digitalnega potrdila in nima interneta, bo za lastne potrebe lahko dobil izpis eBOL na papir ali xml-datoteko pri svojem delodajalcu ali na najbližji enoti ZZZS.

9. Ali je sploh smiselno in potrebno, da ima zaposleni dostop do svojih bolniških listov? V katerih primerih?

Smiselno je, da zaposleni spremlja, ali je njegov oz.  otrokov osebni zdravnik v on-line sistem pravočasno zapisal njegov eBOL in ali so podatki pravilni, da morebitni napačni ali prepozno izdani eBOL delodajalcu ne povzroči zamika izplačila plač za celotno podjetje.

10. Ali bo sedaj tak bolniški list lažje "zaključiti" tudi preko telefona in ne bo več nepotrebnega čakanja?

Seveda, saj samo izključno zaradi izdaje bolniškega lista ne bo potrebno obiskati zdravnika in ga ne bo potrebno fizično dostaviti k delodajalcu, kar je bilo včasih veliko breme tako za bolnika kot njegove svojce.

11. Bodo potrebni posebni sistemi oziroma programi, ki bodo omogočali prenos teh bolniških listov?

Za prenos bolniških listov neposredno s portala SPOT oz. eVEM bo po 1.1.2020 potrebno urediti posebno pooblastilo (elektronsko na portalu SPOT oz. eVEM) – pooblastilo digitalno ali fizično podpiše odgovorna oseba podjetja. Če pa bo podjetje uporabljalo vmesnik, ki ga integrira programska hiša, pa se prijava na vmesnik uredi za podjetje kot celoto, avtorizacija in pooblastila posameznim delavcem pa se urejajo znotraj lokalne aplikacije. Kako bo potekala povezava? Gre za varno elektronsko povezavo, predpogoj za prevzem podatkov je veljavno digitalno potrdilo in pooblastilo oziroma ustrezno integriran vmesnik.

12. Kdo vse bo imel dostop do teh bolniških listin? Katere "organizacije oziroma službe" bodo imel vpogled v sistem? 

Vpogled v eBOL bodo imeli delodajalci za svoje delavce. Za samostojne zavezance bodo eBOL-i s strani ZZZS elektronsko posredovani tudi na FURS.

13. Kako se lahko na to prilagodijo delodajalci in kakšne aktivnosti morajo izvesti?

Delodajalci morajo določiti pooblaščene osebe, ki bodo prevzemale eBOL-e in jih evidentirale (podobno kot dosedanje na papirju)  za potrebe evidence delovnega časa in obračuna plač in nadomestil.

14. Podjetje bo torej bolniške liste uvozilo v svoj sistem za evidenco ur oziroma obračun plač. S tem ne bo več ročnega prepisovanja Kaj pa podjetja, ki ure in obračun plače še vedno vodijo "peš"? Kako naj oni pristopijo k temu?

Podjetja, ki imajo v programu integriran vmesnik za prevzemanje eBOL, bodo lahko avtomatsko uvozili eBOL-e v svoj sistem. Tisti, ki pa bodo uporabljali portal SPOT oz. eVEM ne morejo izvesti avtomatskega prenosa v svojo programsko opremo, ampak bodo lahko e-BOL-e prevzeli na portalu v pdf obliki (kar si bodo lahko tudi izpisali na papir) ali v obliki xml datotek.

15. Pred vsako spremembo je seveda nekaj dilem in strahu, da zadeve ne bodo tekle. Kako lahko pomirimo vse, ki so v ta proces vpleteni? Kaj naj urejajo najprej?  

Predlagamo, da naj delodajalci in računovodski servisi spremljajo objave na spletnih straneh MJU in ZZZS, kjer se tekoče objavljajo vse nove informacije. Pomembno je, da si pravočasno vsi, ki bodo uporabljali eBOL, uredijo digitalna potrdila (če jih še nimajo) in ustrezna pooblastila.

 

Ostale pomembne informacije:

 

  • Če delodajalec uporablja programsko  opremo, ki že ima integriran vmesnik eNDM za elektronsko pripravo zahtevkov za refundacijo, ki se bo po novem imenoval ''vmesnik eBOL in eNDM'', bo po dograditvi programa s funkcijo prevzemanja eBOL lahko brez urejanja dodatnih prijav ali pooblastil po 1.1.2020 prevzemal tudi eBOL-e.
  • Podjetja, ki bodo želela na novo uporabljati programsko rešitev, kjer bo integriran vmesnik eBOL in eNDM, morajo na MJU pravočasno posredovati Prijavo odjemalca – vmesnik za nadomestila.  To lahko naredijo že pred 1.1.2020. Podrobne informacije o prijavah odjemalca na vmesnik in pooblaščanju drugega poslovnega subjekta za uporabo vmesnika (npr. računovodskega servisa) lahko najdete v povezavi: http://evem.gov.si/info/vmesnik-nadomestila/
  • Če podjetje nima oz. ne želi imeti integriranega vmesnika in posamezni sodelavci, ki pri svojem delu potrebujejo eBOL (npr. evidentičar delovnega časa) še nimajo digitalnih potrdil, naj čimprej pridobijo digitalna potrdila (npr. SIGEN-CA na upravni enoti). Kadrovniki, ki urejajo M-obrazce neposredno na portalu SPOT in računovodje, ki uporabljajo eDavke, digitalna potrdila že imajo in jih bodo lahko uporabljali tudi za prevzemanje eBOL na portalu SPOT, če jih bo odgovorna oseba delodajalca za to pooblastila.
  • Odgovorne osebe delodajalcev, ki nimajo integriranega vmesnika, naj čimprej v začetku januarja 2020 elektronsko na portalu SPOT ali papirno preko SPOT točk urejajo pooblastila za svoje delavce, ki eBOL-e pri svojem delu potrebujejo. Podrobna pojasnila MJU glede postopka pooblaščanja in glede datuma objave novih obrazcev  za pooblastila so  v povezavi: http://evem.gov.si/evem/cms/news/detailEugo.evem?srcsi_cms_news_id=7302
  • Zaradi varstva osebnih podatkov morajo odgovorne osebe delodajalcev redno skrbeti, da posameznim pooblaščenim delavcem, ki zapustijo podjetje ali menjajo področje dela, pooblastila pravočasno odvzemajo.