Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela

1. Splošne informacije

Postopek Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela (PDM-KTD) je namenjen delodajalcem, ki morajo preveriti obstoj kandidatov v evidenci brezposelnih oseb pred oddajo vloge za zaposlitev tujca iz tretjih držav (države niso članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice).

Postopek je mogoče opraviti na naslednje načine:

2. Kdaj opravimo kontrolo trga dela?

Pri kontroli trga dela se preverja izpolnjevanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih oseb oziroma kandidatov za zaposlitev.

Kontrola trga dela je eden od pogojev za izdajo:

 • delovnih dovoljenj za delavce, ki prihajajo iz BiH,
 • dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve do 90 dni,
 • soglasja k enotnemu dovoljenju za zaposlitev/sezonsko delo v kmetijstvu v obliki zaposlitve več kot 90 dni,
 • soglasja k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta ali zamenjavo delodajalca,
 • soglasja k modri karti EU,
 • informativnega lista za zaposlitev tujcev, ki imajo izdano dovoljenje za prebivanje zaradi drugih razlogov kot zaposlitev ali delo.

Kontrola trga dela je lahko opravljena pred oddajo vloge za dovoljenje za delo. V nasprotnem primeru ZRSZ na podlagi pridobljenih podatkov v postopku izdaje dovoljenja oziroma soglasja k dovoljenju preveri izpolnjevanje pogoja glede ustreznih oseb v evidenci brezposelnih.

Poklici, ki niso vezani na kontrolo trga dela in za katere ni potrebno predložiti obrazca PDM-KTD:

 • varilec,
 • voznik težkih tovornjakov in vlačilcev,
 • orodjar,
 • strugar,
 • elektroinštalater,
 • zidar,
 • tesar,
 • kuhar,
 • elektromehanik,
 • strokovnjak za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • razvijalec in analitik programske opreme in aplikacij,
 • strokovnjak za podatkovne zbirke in računalniška omrežja.

3. Kakšen je postopek po oddaji vloge?

Vloga za PDM-KTD se odda prek portala e-VEM (SPOT), prek spletne strani ZRSZ ali po pošti z obrazcem PDM-KTD.

Na podlagi oddane vloge za PDM-KTD ZRSZ v 5 delovnih dneh od njegovega prejema izda obvestilo, ali so v evidenci brezposelnih ustrezne osebe.

 • Če ni ustreznih oseb v evidenci brezposelnih, se nadaljuje postopek za zaposlitev tujca (pridobitev delovnega dovoljenja oziroma enotnega dovoljenja za prebivanje in delo).
 • Če so ustrezne osebe v evidenci brezposelnih, tujca ni mogoče zaposliti.