Zaposlitev in delo tujca

Tujci, ki želijo v Sloveniji prebivati zaradi opravljanja raziskovalnega dela ali izobraževalnega dela na področju visokega šolstva, na podlagi sklenjenega sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Slovenije, potrebujejo dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva. 

Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva lahko vloži tujec ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod. Tujec mora prošnjo za izdajo prvega dovoljenja praviloma vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod pa lahko prošnjo vloži tudi pri upravni enoti, kjer bo tujec prebival, ali pri upravni enoti, kjer je sedež raziskovalne organizacije oziroma visokošolskega zavoda ali se opravlja dejavnost.

Od junija 2018 bo možna vložitev prošenj za izdajo/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in prošenj za izdajo/podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva v elektronski obliki po pooblastilu. Prošnje, ki jih lahko vložijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, raziskovalne organizacije in visokošolski zavodi na podlagi pooblastila, so na seznam vlog eBDP.