Razmišljam o poslovni poti

Če razmišljate o ustanovitvi podjetja ali širjenju svojega poslovanja na nove dejavnosti, najprej preverite izvedljivost vaše poslovne ideje in izdelajte poslovni načrt. Preverite tudi, ali morate za opravljanje vaše dejavnosti izpolnjevati določene pogoje in opredelite poslovno obliko vašega podjetja.

    • Najprej presodite, ali je vaša poslovna ideja zares tudi poslovna priložnost, in kakšna je možnost za njeno udejanjenje.

    • Ustrezen poslovni načrt je podlaga za dobro poslovanje, hkrati pa je lahko tudi ključni instrument, ki vam omogoča pridobiti potrebna zagonska sredstva.

    • Nepovratna sredstva, ki jih lahko pridobite od Republike Slovenije, so namenjena spodbujanju  zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti.

    • Ustanovite lahko podjetje ali pa opravljate svojo dejavnost kot fizična oseba preko podjemne ali avtorske pogodbe.