Status samostojnega kulturnega delavca

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

Samostojni kulturni delavci oziroma samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki samostojno opravljajo različne poklice s področja kulture in so vpisani v razvid pri Ministrstvu za kulturo. V seznam poklicev, ki jih lahko kot edini ali glavni poklic opravljate s pridobitvijo statusa samostojnega kulturnega delavca, je vključenih več kot 75 poklicev:

Pogoji za pridobitev statusa

Za pridobitev statusa morate izpolnjevati naslednja pogoja:

Postopek pridobitve statusa Status samostojnega kulturnega delavca pridobite z vpisom v razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

  • Postopek za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi se začne na vašo zahtevo na predpisani vlogi, ki ji je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila.

Vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva), morate po vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi sporočiti ministrstvu najkasneje v 15 dneh.

Kontaktni osebi za več informacij:

Špela Fortuna
T: 01 400 79 10
E: spela.fortuna@gov.si

Bojana Kosmač
T: 01 400 79 05
E: bojana.kosmac@gov.si