Status zasebnega raziskovalca

Pogoji za pridobitev statusa zasebnega raziskovalca

  • raziskovalec z doktoratom znanosti, ki je usposobljen opravljati temeljno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
  • strokovnjak z magisterijem ali z visoko izobrazbo, ki je usposobljen opravljati aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
  • strokovnjak, ki je usposobljen opravljati razvojno oziroma inovacijsko dejavnost, ne glede na doseženo izobrazbo in imate opravljena raziskovalna in razvojna dela, podeljene patente oziroma inovacije.

Postopek pridobitve statusa

Kontakt za več informacij:

Tatjana Tomaževič Aničin

T: (01) 400 59 39
E: Tanja.Tomazevicping@arrspong.si