Poslovna ideja

Dobra poslovna ideja še ni nujno dobra poslovna priložnost, zato je pred začetkom izvedbe poslovnega načrta zelo pomembno, da to preverite.

Vaša poslovna ideja postane poslovna priložnost, ko  ugotovite:

  • da je lahko dolgoročno tržno uspešna,
  • da jo je mogoče izvesti,
  • da je konkurenca ne more brez težav posnemati..

Vsako poslovno idejo morate presoditi iz dveh vidikov:

  • tržnega (ugotovite, kakšen je njen tržni potencial in ali ima konkurenčne prednosti),
  • tehnično-tehnološkega (ocenite, ali je proizvod oziroma storitev mogoče narediti, je tehnično sprejemljiv/a, ga/jo lahko zaščitimo pred konkurenčnimi ponudniki).

Ocenite potencial poslovne ideje

Svojo idejo razvijajte toliko časa, dokler  ne postane prava poslovna priložnost. Če ste se odločili, da boste podjetnik, boste svojo idejo razvijali znova in znova – z analiziranjem informacij, v pogovoru s strokovnjaki, potencialnimi kupci, strateškimi partnerji, z investitorji ter vsemi ostalimi, ki vam lahko pomagajo na vaši podjetniški poti.

Pri presoji in oceni svoje ideje si lahko pomagate na naslednje načine:

  • obiščite svetovalce na naših točkah SPOT (VEM),
  • posvetujte se z ljudmi, ki so strokovni in nepristranski,
  • opravite krajšo tržno raziskavo in analizo obstoječih ponudnikov,
  • izpolnite  obrazec za individualno predstavitev in presojo poslovne ideje, ki ga je predpisal Zavod za zaposlovanje RS v okviru pridobitve subvencije za samozaposlitev.

Če na podlagi presoje ideje ugotovite, da je vaša poslovna ideja tudi poslovna priložnost, obvezno pripravite poslovni načrt in razmislite o morebitni zaščiti intelektualne lastnine.

Zaščita intelektualne lastnine

Z registracijo znamke, modela ali patenta pridobite izključno pravico do uporabe znaka (imena), videza izdelka ali tehnične rešitve. Za svojo intelektualno lastnino, ki lahko predstavlja večji del vrednosti vašega podjetja, morate skrbeti sami.

Izrabite vse priložnosti, ki vam jih nudi sistem varovanja intelektualne lastnine. Ne dovolite, da drugi posegajo v vaše pravice in vas brez dovoljenja posnemajo, hkrati pa predhodno preverite, da morda sami  ne posegate v že obstoječe pravice tretjih. Seznanite se z osnovnimi informacijami o intelektualni lastnini, preverite javno dostopne baze obstoječih pravic intelektualne lastnine in se za nasvete obrnite na Urad RS za intelektualno lastnino.

Vlogo za registracijo znamke ali modela lahko oddate tudi elektronsko.