Poslovni načrt

Poslovni načrt je podlaga za dobro poslovanje. V tem dokumentu so opredeljene glavne usmeritve za poslovanje in hkrati  morebitne pomanjkljivosti oziroma tveganja, povezana z izvedbo  vaše podjetniške ideje. Dober poslovni načrt je  eden izmed ključnih vzvodov za pridobivanje potrebnih sredstev za zagon ali širitev vašega poslovanja tako s strani vlagateljev, posojilodajalcev kot dajalcev nepovratnih sredstev.

S poslovnim načrtom lahko temeljito preverite ustreznost svoje podjetniške idejeo, opredelite vizijo podjetja, njegovo poslanstvo in cilje ter določite strategijo poslovanja svojega bodočega podjetja.

Kako pripraviti poslovni načrt?

Pri oblikovanju poslovnega načrta si lahko pomagate s

Vsebinska struktura poslovnega načrta je standardno določena. V njem morate opredeliti:

  • poslanstvo, vizijo in cilje načrtovanega poslovanja,
  • rezultate preverjanja uresničljivosti ciljev iz tržnega, ekonomskega in tehničnega vidika,
  • strategije za uresničevanje zgoraj opredeljenih ciljev.

Priporočena dolžina poslovnega načrta je med 20 in 40 stranmi za nova podjetja ter med 40 in 60 stranmi za že utečena podjetja, ki predstavljajo nove  podjetniške projekte.