SPOT Global

Pomoč izvoznikom in investitorjem


Temeljni cilj je vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT Global) v okviru Spirit Slovenija, javna agencija, ki bo nudila celovitejšo podporo poslovnim subjektov in vsebinsko zajema sistem 'One stop shop' za domače izvoznike in tuje investitorje, kot ga opredeljuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.

Namen je povečanje usklajenosti (koordinacija) in kvalitete ukrepov podpornega okolja, izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja in komunikacije do uporabnikov ter bogatitev obstoječih in uvajanje novih programov za spodbujanje podjetništva, tujih investicij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodno konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP).

Splošni cilji so:

  • Vzpostavitev informacijskega portala za poslovne subjekte, ki bo na enem mestu združeval informacije o storitvah podpornega okolja.
  • Vzpodbuditi usklajeno delovanje podpornih inštitucij.
  • Oblikovanje in izvedba novih podpornih storitev za izvoznike in investitorje.
  • Izgradnja prepoznavnosti sistema SPOT in pozicioniranje SPIRIT Slovenija kot nacionalne SPOT. 

Specifični cilji so:

  • Izboljšati dostopnost in kakovost informacij ciljnim skupinam uporabnikov.
  • Omogočiti boljši pregled podpornih aktivnosti za poslovne subjekte.
  • Doseči večji obseg in kvaliteto podpornih ukrepov ciljnim skupinam uporabnikov.
  • Doseči višji nivo kompetenc MSP na področju mednarodnega poslovanja.
  • Doseči učinkovitost in kakovost regionalnih SPOT.