SPOT Global

Pomoč izvoznikom in investitorjem

Temeljni cilj je vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT Global) v okviru Spirit Slovenija, javna agencija, ki bo nudila celovitejšo podporo poslovnim subjektom in vsebinsko zajema sistem 'One stop shop' za domače izvoznike in tuje investitorje, kot ga opredeljuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.

Namen je povečanje usklajenosti (koordinacija) in kvalitete ukrepov podpornega okolja, izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja in komunikacije do uporabnikov ter bogatitev obstoječih in uvajanje novih programov za spodbujanje podjetništva, tujih investicij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodno konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP).

Splošni cilji so:

 • Vzpostavitev informacijskega portala za poslovne subjekte, ki bo na enem mestu združeval informacije o storitvah podpornega okolja.
 • Vzpodbuditi usklajeno delovanje podpornih inštitucij.
 • Oblikovanje in izvedba novih podpornih storitev za izvoznike in investitorje.
 • Izgradnja prepoznavnosti sistema SPOT in pozicioniranje SPIRIT Slovenija kot nacionalne SPOT. 

Specifični cilji so:

 • Izboljšati dostopnost in kakovost informacij ciljnim skupinam uporabnikov.
 • Omogočiti boljši pregled podpornih aktivnosti za poslovne subjekte.
 • Doseči večji obseg in kvaliteto podpornih ukrepov ciljnim skupinam uporabnikov.
 • Doseči višji nivo kompetenc MSP na področju mednarodnega poslovanja.
 • Doseči učinkovitost in kakovost regionalnih SPOT.

1. Storitve za podjetja v tujini

Agencija SPIRIT Slovenija izvaja storitve na področju internacionalizacije, ki slovenskim podjetjem olajšujejo vstop (prodor) na tuje trge.

Za podjetja, ki želijo vstopiti na tuj trg ali pa razširiti svoj izvoz, agencija SPIRIT izvaja izobraževanje za mednarodno poslovanje, s katerim lahko pripravite odlično poslovno in izvozno strategijo ter izvozni načrt.

Ker je predstavitev podjetja v tujini pomembna in stroškovno zahtevna, SPIRIT Slovenija podjetjem pri tem pomaga s sofinanciranjem skupinskih sejemskih nastopov v tujini in organiziranjem gospodarskih delegacij na tuje trge.

2. Sejemske predstavitve

Sejemske predstavitve omogočajo podjetjem dostop do novih informacij o tujih trgih, poslovnih priložnostih in možnosti neposrednega razgovora s potencialnimi poslovnimi partnerji. Omogočajo tudi uvajanje izdelka oz. inovacij, prenos tehnologij in znanja ter pregled novosti in tuje konkurence.

Če se tudi vi odločite za predstavitev na sejmu, si za lažjo odločitev o primernem sejmu oglejte bazo sejmov, kjer so na voljo informacije o lokaciji, terminu, organizatorju sejma, razstavnih površinah, številu razstavljavcev in obiskovalcev ter področjih, ki jih posamezni sejem pokriva.

3. Gospodarske delegacije

Gospodarske delegacije pomagajo podjetjem pri pridobivanju neposrednih poslovnih kontaktov v tujini in znižujejo stroške, ki jih morajo podjetja vložiti v pridobivanje informacij o tujih trgih na samem začetku (raziskava trga, zbiranje informacij, poslovne poti ipd), ob tem pa nimajo nikakršnega zagotovila, da bodo ti stroški kasneje povrnjeni.

4. Ekonomski svetovalci

Pri prodoru na tuje trge vam lahko pomagajo tudi ekonomski svetovalci na diplomatsko konzularnih predstavništvih Ministrstva RS za zunanje zadeve, ki podjetjem svetujejo pri:

 • zmanjševanju poslovnih tveganj pri vstopu na tuje trge s celovitimi informacijami,
 • navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, dobavitelji in podizvajalci,
 • ustanavljanju podjetij, podružnic.

Preberite več informacij o storitvah ekonomskih svetovalcev. Na spletni strani so objavljeni tudi njihovi kontakti.

5. Slovenski poslovni klubi v tujini

Agencija SPIRIT Slovenija sofinancira delovanje slovenskih poslovnih klubov, ki podjetjem pomagajo z informacijami ter pri vzpostavitvi stikov s podjetji, ki delujejo v državi, kjer je sedež poslovnega kluba, in jih zanima sodelovanje s Slovenijo.

Pri slovenskih poslovnih klubih je mogoče pridobiti:

 • informacije o poslovnih priložnostih in okolju,
 • identifikacijo poslovnih partnerjev,
 • pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj, gospodarskih delegacij, promocijskih nastopov.

Preberite več informacij o slovenskih poslovnih klubih v tujini