Notarji

Uradne ure notarskih pisarn so:

  • v ponedeljek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
  • v torek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
  • v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
  • v četrtek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
  • v petek od 9. do 12. ure in od 13. do 14. ure.

Posamezen notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega.

Notarji/Notarke

Ime Naslov Telefon E-naslov
Mateja Andrejašič Koroška cesta 19
4000 Kranj
04 202 05 50 notarka.amping@siolpong.net
Miro Bregar Ul. Mire Pregljeve 4
1270 Litija
01 898 42 97 miro.bregarping@siolpong.net
Ines Bukovič TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
02 231 04 40 ines.bukovicping@notar-bukovicpong.si
Polka Bošković Pristaniška ulica 45
6000 Koper
05 630 14 80 infoping@notar-boskovicpong.si
Andreja Cajhen Delphinova ulica 13
5000 Nova Gorica
05 333 49 83 notarcping@siolpong.net
Frančiška Persea Cetin Rudarska cesta 6a
3320 Velenje
03 897 65 90 notarka.cetinping@siolpong.net
Laura Čermelj Tovarniška 4/a
5270 Ajdovščina
05 366 37 79 notarka.lauraping@siolpong.net
Nina Češarek Trg zbora odposlancev 66
1330 Kočevje
01 895 56 15 nina.cesarekping@siolpong.net
Andrej Dokler Maistrova 2
8250 Brežice
07 499 02 70 andrej.doklerping@siolpong.net
Milan Dolgan Dunajska cesta 122
1000 Ljubljana
01 560 85 90 notariatping@notar-dolganpong.si
Nataša Erjavec Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
01 426 76 33 infoping@notarkaerjavecpong.si
Janez Ferlež Lojzeta Fabjana 7
8340 Črnomelj
07 306 13 10 janez.ferlezping@siolpong.net
Dravo Ferligoj Ferrarska 14
6000 Koper
05 611 60 00 dafinping@siolpong.net
Katja Fink Stanetova ulica 16
3000 Celje
03 490 06 20 notarka.finkping@siolpong.net
Irena Florjančič Cirman Cigaletova ulica 11
1000 Ljubljana
01 300 41 50 irena.cirmanping@siolpong.net
Srečko Gabrilo Savinjska c.20
3310 Žalec
03 571 73 90 notar.gabriloping@siolpong.net
Romana Gajšek Staneta Rozmana 11/a
9000 Murska sobota
02 530 30 40 romana.gajsekping@siolpong.net
Katjuša Gorjan Ulica XXX. divizije 23
5000 Nova Gorica
05 333 39 66 notarka.gorjanping@siolpong.net
mag. Dominik Grešovnik Francetova ulica 4
2380 Slovenj Gradec
02 821 57 62 notar.gresovnikping@siolpong.net
Zdravko Groboljšek Glavni trg 41
8290 Sevnica
07 816 01 50 notar.groboljsekping@gmailpong.com
Danica Hojs Kerenčičeva 6
9250 Gornja Radgona
02 564 95 80 notar.radgonaping@s5pong.net
mag. Blaž Hrovatin Dunajska cesta 56
100 Ljubljana
01 436 12 42 notar.hrovatinping@siolpong.net
Draga Intihar Cesta 4. maja 16
1380 Cerknica
01 709 33 47 notarka.intiharping@siolpong.net
Darja Jarnovič Rozmanova ulica 38
8000 Novo mesto
07 332 18 50 notarka.jarnovicping@siolpong.net
Darko Jerše Prešernova 1
6230 Postojna
05 726 42 60 notar.jerseping@siolpong.net
Neli Kandus Kidričeva 9a
5000 Nova Gorica
05 333 24 70 notarka.kandus@siol.net
mag. Darinka Kobalej Šteharnik Razlagova ulica 5
2000 Maribor
02 250 06 76 notarka.darinkaping@siolpong.net
Uroš Kos Cigaletova ul. 7
1000 Ljubljana
01 232 10 81 urosping@notarkospong.si
Miro Košak, ml. Trg republike 3
1000 Ljubljana
01 244 25 10 tajnistvoping@notar-kosakpong.si
Ksenija Košar Bratuša Cankarjeva ulica 6f
2000 Maribor
02 250 20 52 notariatping@notarka-kosar-bratusapong.si
Gregor Kovač Miklošičeva ulica 1
3000 Celje
03 42 56 550 tajnistvoping@notarkovacpong.si
Sonja Kralj Francetova 1A
2380 Slovenj Gradec
03 883 18 20 sonja.kraljping@netsipong.net
Staša Lepej C. Borisa Kidriča 7
1410 Zagorje ob Savi
03 566 87 44 stasa.lepej.notarkaping@siolpong.net
Miloš Lešnik Trg osvoboditve 15
2230 Lenart
02 720 62 71 milos.lesnikping@trierapong.net
Majda Lokošek Kolodvorska 6
1230 Domžale
01 721 58 95 notarka.lokosekping@eunetpong.si
Janja Luin Kolodvorska ul. 1
6000 Koper
05 630 53 65 janja.luinping@siolpong.net
Uroš Marguč Mestni trg 8
3210 Slovenske Konjice
03 759 38 00 notar.uros.margucping@amispong.net
Gregor Mesar Kosovelova 4b
6210 Sežana
05 731 08 00 mesargregorping@gmailpong.com
Peter Meze Stara cesta  4a
1360 Vrhnika
01 750 48 34 notar.mezeping@amadejpong.si
Sanija Misja Mlinska ul.  6e
9220 Lendava
02 578 13 56 notarka.misjaping@gmailpong.com
Aleksander Mraz Ljubljanska cesta 5
3000 Celje
03 425 23 60 notar.mrazping@siolpong.net
Marija Murnik C. Staneta Žagarja  37
4000 Kranj
04 235 90 00 marija.murnikping@notarkapong.net
Dragica Papež Opekarska cesta 5
1000 Ljubljana
01 283 88 08 notarka.papezping@siolpong.net
Boris Pavlin Cesta Krških žrtev 9
8270 Krško
07 490 17 50 notar.pavlinping@siolpong.net
Polona Pavlin Bohinc Delavska cesta 24
4208 Šenčur
04 279 17 10 notarka.infoping@pavlinbohincpong.si
Vojko Pintar Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
04 281 55 20 notar.vpping@siolpong.net
Bojan Podgoršek Dalmatinova ulica 2
1000 Ljubljana
01 439 63 70 bojan.podgorsekping@notar-podgorsekpong.si
Magda Poljšak Derganc Miklošičeva cesta 8a
1000 Ljubljana
05 919 03 00 notarka.poljsakdergancping@masicompong.net
Nana Povšić Ružič Ulica ob starem zidovju 15
6310 Izola
05 663 40 20 notarka.izolaping@siolpong.net
Sonja Puppis Zaloška cesta 54
1000 Ljubljana
01 544 54 20 sonja.puppisping@siolpong.net
Alenka Ratnik Kocljeva ul. 14 a
9000 Murska sobota
02 534 82 80 alenka.ratnikping@siolpong.net
Sergej Rojs Aškerčev trg 2
3240 Šmarje pri Jelšah
03 582 12 16 sergej.rojsping@amispong.net
Andrej Rozman Lapajnetova 39
5280 Idrija
05 372 31 30 andrej.rozmanping@s5pong.net
Jože Rožman Kolodvorska 9a
1230 Domžale
01 721 58 66 notar.jrozmanping@siolpong.net
Marina Ružič Tratnik Šmartinska 111
1000 Ljubljana
01 546 62 80 marinaping@notarka-mrtpong.si
Marko Salmič Prešernova cesta 1
3320 Velenje
03 587 14 20 notar.velenjeping@siolpong.net
mag. Karin Schöffmann Cesta železarjev 2
4270 Jesenice
04 583 54 20 notariat.karinping@siolpong.net
Judita Stropnik Mravljak Prešernova cesta 8
3320 Velenje
03  897 65 55 judita.stropnik.mravljakping@notarka-velenjepong.si
Gorazd Šifrer Trg svobode  3
2000 Maribor
02 251 12 14 notar.sifrerping@trierapong.net
Marija Škovrlj Ulica heroja Lacka 5
8232 Ptuj
02 779 19 51 marija.skovrljping@amispong.net
Jožica Škrk Trg svobode 28
2310 Slovenska Bistrica
02 818 18 80 notarka.skrkping@siolpong.net
Andrej Šoemen Trstenjakova ulica 5
8232 Ptuj
02 778 35 01 notar.soemen.andrejping@siolpong.net
Edita Špitalar Ljubljanska ulica 42
2000 Maribor
02 330 20 10 infoping@notarka-spitalarpong.si
Mojca Tavčar Pasar Lucija, Obala 114
6320 Portorož
 05 617 60 00 mojca.tp@siol.net
Marija Ternar Slomškova ul. 25
9000 Murska sobota
04 202 05 50 mternarping@gmailpong.com
Marjana Tičar Bešter Šolska ulica 2
4220 Škofja Loka
04 515 50 30 m.besterping@siolpong.net
Eva Simona Tomšič Kolezijska ulica 7
1000 Ljubljana
01 283 26 35 notarka.tomsic@siol.net
Nevenka Tory Beethovnova 14
1000 Ljubljana
01 242 96 80 nevenka.toryping@siolpong.net
Judita Učakar Rženičnik Maistrova 2
1241 Kamnik
01 831 95 35 juditaping@notarka-rzenicnikpong.si
Meta Zupančič Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 437 73 62 notarka.zupancicping@siolpong.net
Sonja Železnik Bazoviška 3
6250 Ilirska Bistrica
 05 710 06 53 sonja.zeleznikping@siolpong.net
Ivan Žetko Glavni trg 10
8000 Novo mesto
07 302 20 12 ivan.zetkoping@siolpong.net
Martina Kanalec Taborska cesta 4
1290 Grosuplje
01 361 16 99 infoping@notarkakanalecpong.si
Nataša  Erjavec Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
01 426 76 33 infoping@notarkaerjavecpong.si
mag. Fredi  Bančov Baragov trg 1
8210 Trebnje
059 029 766 notar.trebnjeping@t-2pong.net
Maša Mažgon Trg prekomorskih brigad 2
1000 Ljubljana
01 500 55 30 pisarnaping@notarka-mazgonpong.si
mag. Zlatka Brečko Drofenikova ulica 15
3230 Šentjur
08 205 71 38 notarka.sentjurping@siolpong.net
Mirjana Paradiž Verdinek Mariborska cesta 16
2360 Radlje ob Dravi
02 620 81 27 notarka.mirjanaping@amispong.net
Dr. Andrej Veble Gregorčičeva ulica 4
2000 Maribor
02 234 25 10 notar.vebleping@amispong.net
Anica Črešnik Gačnikova pot 2
2390 Ravne na Koroškem
02 620 92 27 anica.cresnikping@amispong.net
Nives Vidmar Tržaška cesta 50A
1370 Logatec
01 750 98 68 nivesping@notarka-vidmarpong.net
Mirjana Paradiž Verdinek Mariborska cesta 16
2360 Radlje ob Dravi
02 62 08 127 mirjana.notarkaping@gmailpong.com
Simona Komatar Gregorčičeva ulica 2
1241 Kamnik
0820 53 750 pisarnaping@notar-komatarpong.si
Valter  Vindiš Glavni trg 4
9240 Ljutomer
02 584 84 44 notar.valter.vindisping@gmailpong.com
Janez  Klemenc Prešernov trg 8
8000 Novo Mesto
0820 080 85 notar.klemencping@siolpong.net
Jernej  Jeromen Trg osvobodilne frone 13
1000 Ljubljana
08 20 55 363 jernejping@notar-jeromenpong.si
Nataša Počkaj Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
02 621 74 89, 621 74 90 notariatping@notarka-pockajpong.si
Nina Verbajs Obrtniška cesta 14 1423 Trbovlje 03 56 25 140 info@notarka-verbajs.si
Aleksandra Leban Brunov drevored 13 5220 Tolmin 05 38 11 800 notar.tolmin@siol.net
Barbara Andrič Velkovrh Slovenska cesta 56 01 300 37 70, 300 37 71 notarkaping@andric-velkovrhpong.si
mag. Janko Keček Ilirska ulica , 2270 Ormož 02 741 7140 pisarnaping@notar-kecekpong.si
Branka Ivanuša Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor 059 724 040, 059 724 041 infoping@notarka-ivanusapong.si