Razlike med točkami SPOT

SPOT točke se med seboj razlikujejo po nivoju storitev, ki jih ponujajo.

SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovanje
in
SPOT Svetovanje
- Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Storitve SPOT točk izvajajo različne organizacije, ki poleg storitev SPOT točk izvajajo tudi druge storitve v njihovi pristojnosti.

Preverite katere postopke in storitve lahko poleg storitev točk SPOT še izvedete na posamezni organizacijah.

AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) zagotavlja poslovnim subjektom javne in druge podatke o poslovnih subjektih v državi.

Upravne enote (UE)

Upravne enote (UE) zagotavljajo poleg storitev portala e-VEM upravne storitve na področju notranjih zadev, prometa, graditve objektov in drugih posegov v prostor in kmetijstva.

SPOT svetovanje - SPIRIT Slovenija

SPIRIT Slovenija, javna agencija prek mreže slovenskih poslovnih točk SPOT svetovanje zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja na dvanajstih lokacijah po Sloveniji. Regijsko organizirane točke SPOT svetovanje poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev, kot so:

  • informiranje,
  • svetovanje,
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
  • usposabljanja in delavnice,
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Obrtna zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in območne obrtno-podjetniške zbornice (62 na področju RS) nudijo širok spekter storitev predvsem svojim obstoječim in bodočim članom - obrtnikom.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)

Poleg poslovnih informacij, informacij o mednarodnem poslovanju lahko na GZS, na enem mestu pridobite listine v mednarodnem prometu blaga, potrdilo o nepreferenciranem poreklu blaga >Certificate of origin<, zvezek ATA (z in brez tranzitnih listov), licence za prevoze, dovolilnice za mednarodni prevoz v cestnem prometu, licence za turistične agencije in druga potrdila.