Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

SPOT Registracija - Druge točke

POMEMBNO OBVESTILO
Poslovanje točk SPOT je v času epidemije koronavirusa spremenjeno.
Podatki o razpoložljivosti in kontaktnih podatkih točk SPOT v času razglasitve epidemije so na voljo v spodnjem seznamu.


SPOT Registracija E-naslov Poslovni čas Dosegljivost v času COVID-19 (osebno, telefon, elektronsko)
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o.  infoping@alppecapong.si   
viktorija.barbicping@alppecapong.si
ponedeljek - petek: 8.00 do 13.00 telefonsko (02 821 7860) in elektronsko
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o.  nastija.podobnikping@bsc-kranjpong.si
mojca.primozicping@bsc-kranjpong.si
ponedeljek, torek in petek od 08:00 do 14:00, sreda od 09:00 do 17:00 telefonsko (04 777 72 52, 04 777 72 51) in elektronsko
Center za podjetništvo in turizem Krško mateja.jurecicping@cptkrskopong.si karmen.levakping@cptkrskopong.si ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 14.30,
sreda od 8.00 do 16.30,
petek od 8.00 do 12.30
telefonsko (07 490 22 25, 07 490 22 24) in elektronsko
DATA, poslovne storitve, d.o.o. dataping@datapong.si ponedeljek - petek: 8.30 do 16.00 telefonsko (01 600 1530) in elektronsko
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija tina.lisacping@icrapong.si ponedeljek - petek: 7.00 do 15.00 telefonsko (05 372 01 80, m: 040 315 335) in elektronsko
Mariborska razvojna agencija p.o.

infoping@mrapong.si


jasna.makping@mrapong.si

od ponedeljka do petka od 8:00 – 10:00 in od 11:00 – 13:00 telefonsko (02 333 13 00, 02 333 13 85 ) in elektronsko
Notranjski ekološki center, Cerknica infoping@nec-cerknicapong.si ponedeljek - petek: 8:00 do 16:00 telefonsko (031 408 754 - 12h - 16h) in elektronsko
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. infoping@podjetniskicenter-sgpong.si ponedeljek - petek: 8.00 do 13.00 telefonsko (02 884 29 27, 02 884 29 26, m: 051 819 440) in elektronsko
Posoški razvojni center polona.cimpricping@prcpong.si ponedeljek - petek: 7.00 do 15.00 telefonsko (05 38 41 882, m: 041 359 401) in elektronsko
PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro, Lokalni pospeševalni center Haloze infoping@halopong.si ponedeljek - petek: 8.00 do 13.00 telefonsko (02 795 32 00 - 9h-13h) in elektronsko
Razvojna agencija ROD infoping@rra-rodpong.si
andreja.visterping@rra-rodpong.si
ponedeljek - petek: 7.00 do 15.00 telefonsko (05 365 36 02) in elektronsko
Razvojna agencija Sora d.o.o.  infoping@ra-sorapong.si ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00,
sreda od 7.00 do 17.00 ure ter
petek od 7.00 do 13.00
telefonsko (04 506 02 20) in elektronsko
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske  dinaping@ragorpong.si
hermina.biscevicping@ragorpong.si
ponedeljek - petek: 8.00 do 13.00 telefonsko (04 581 34 19, 04 581 34 13) in elektronsko
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. infoping@razvojpong.si ponedeljek in torek od 8.00 do 15.00, *predhodna najava telefonsko (01 896 2710) in elektronsko
Razvojni center Murska Sobota iris.lanscakping@rcmspong.si tine.novakping@rcmspong.si telefonsko (m:  040 504 500, 070 500 617) in elektronsko
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica danica.kosirping@ric-sbpong.si ponedeljek, torek od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 14.00,
sreda od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 16.30 ure ter
petek od 8.00 do 12.00

telefonsko (02 292 72 10) in elektronsko
Razvojno podjetniška zbornica infoping@vizarispong.si  ponedeljek - četrtek: od 8.30 do 16.30,
petek: od 8.30 do 12.30
telefonsko (040 974 403) in elektronsko
Regionalni razvojni center Koper infoping@rrc-kppong.si
vlasta.starcping@rrc-kppong.si
ponedeljek, torek, petek od 8.00 do 14.00, sreda 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur telefonsko (05 663 75 82, 05 66 37 580) in elektronsko
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica bruno.miheljping@rra-sppong.si ponedeljek - petek: 8.00 do 16.00, *predhodna najava telefonsko (05 330 66 90, m: 051382266) in elektronsko
Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija d.o.o. klavdija.semencping@sasaorapong.si ponedeljek - petek: 8.00 do 12.00 telefonsko (051 493 330) in elektronsko
Šolski center Slovenske Konjice - zreče, VEM center ORA info-scskping@guest.arnespong.si ponedeljek, sreda in četrtek: 8.00 do 14.00 ter
petek od 8.00 do 12.00
telefonsko (03 757 18 01) in elektronsko
Zbornica za pospeševanje podjetništva zppping@vempong.si ponedeljek - petek: od 8.00 do 16.00 telefonsko (01 600 15 30) in elektronsko
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija andelika.bicaninping@unijapong.com ponedeljek - petek: 8.00 do 15.00 telefonsko (01 777 20 75) in elektronsko
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov info.euping@proeventpong.si  ponedeljek - petek: 8.00 do 15.00 telefonsko (01 300 32 09) in elektronsko
Zbornica za razvoj podjetnikov infoping@zzrppong.si ponedeljek - petek: 8.00 do 14.00 telefonsko (02 29 27 127) in elektronsko
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj bistraping@bistrapong.si 
brigita.drevensek@bistra.si 
jadranka.krajncping@bistrapong.si 
ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 13.00 telefonsko (02 748 02 57, 02 748 02 66) in elektronsko
Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov dolores.kovscaping@orapong.si ponedeljek, torek, petek od 8.00 do 14.00, sreda 8.00 do 17.00, v četrtek ni uradnih ur telefonsko (05 73 44 362, m: 051 424 532) in elektronsko
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro evemping@rs.biropong.si ponedeljek - četrtek: od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 14.00 ure;
petek od 8.00 do 12.00 ure
telefonsko (m: 040 740 738, 03 713 30 30) in elektronsko