Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne. Točke VEM so izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE) ter agencije SPIRIT Slovenija.

Storitve VEM opravljajo tudi notarji, ki pa le-te zaračunavajo. 

Na točki VEM in pri notarjih lahko oddate vlogo za registracijo samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS in ZRSZ.