Obvestilo

Vsebine, ki se nanašajo na informacije o točkah VEM, so v prenovi.
Informacije se posodabljajo skladno s spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B) in Zakona o podpornem okolju za podjetja (ZPOP-1) ter skladno z aktivnostmi uvedbe novih regijskih točk - SPOT svetovanje.

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na:

Hvala za razumevanje.

Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne. Točke VEM so izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), drugih zbornic in upravnih enot (UE), ki imajo status točke VEM, ter Slovenske poslovne točke SPOT svetovanje.

Storitve VEM opravljajo tudi notarji, ki pa jih zaračunavajo. 

Na točkah VEM, SPOT svetovanje in pri notarjih lahko oddate vlogo za registracijo samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS in ZRSZ.