Točke VEM in notarji

  Vse storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne. Točke VEM so izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE) ter agencije SPIRIT Slovenija.

  Storitve VEM opravljajo tudi notarji, ki pa jih zaračunavajo.

  Na točki VEM in pri notarjih lahko oddate vlogo:

  • za registracijo samostojnega podjetnika,
  • za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo,
  • za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS, ZRSZ.

  Seznam točk VEM in notarjev: