Razlike med točkami VEM

Vse točke VEM so pooblaščene ponuditi enake storitve. Na vstopni točki VEM lahko oddate vlogo:

  • za registracijo samostojnega podjetnika
  • za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo
  • za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS.

Naloge točk VEM opravljajo vse izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), upravnih enot (UE), javne agencije SPIRIT Slovenija ter pri notarjih.

Vse storitve na točkah VEM so brezplačne. 

Plačljive pa so storitve VEM, ki jih izvajajo notarji. Med točkami VEM imajo poseben položaj notarji, saj so pooblaščeni za sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske družbe in druge subjekte vpisa v sodni register, medtem ko so ostale točke VEM pooblaščene le za registracijo enostavnih poslovnih oblik (s.p. in enostavna d.o.o.)  ter za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS.

Točke VEM poleg enotnih storitev, ki jih nudijo s pomočjo e-VEM sistema, poslovnim subjektom nudijo tudi različne druge storitve, ki so v pristojnosti njihovih organizacij.

AJPES

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) zagotavlja poslovnim subjektom javne in druge podatke o poslovnih subjektih v državi.

Upravne enote (UE)

Upravne enote (UE) zagotavljajo poleg VEM storitev upravne storitve na področju notranjih zadev, prometa, graditve  objektov in drugih posegov v prostor in kmetijstva.

SPIRIT Slovenija

SPIRIT Slovenija, javna agencija zagotavlja celovite brezplačne podporne storitve na 27 lokacijah po Sloveniji, ki so namenjene potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja:

  • celostna obravnava potencialnih podjetnikov in podjetij
  • registracije, statusne spremembe in izbrisi podjetij
  • informiranje in osnovno svetovanje

Obrtna zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in območne obrtno-podjetniške zbornice (62 na področju RS) nudijo širok spekter storitev predvsem svojim obstoječim in bodočim članom - obrtnikom. http://www.ozs.si/

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)

Poleg poslovnih informacij, informacij o mednarodnem poslovanju lahko na GZS, na enem mestu pridobite listine v mednarodnem prometu blaga, potrdilo o nepreferenciranem poreklu blaga >Certificate of origin<, zvezek ATA (z in brez tranzitnih listov), licence za prevoze, dovolilnice za mednarodni prevoz v cestnem prometu, licence za turistične agencije in druga potrdila.