Poslovni prostor

Za opravljanje določenih dejavnosti – predvsem na področju gostinstva, trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja, raznih delavnic, laboratorijev, ambulant in podobnih – morate zagotoviti ustrezen poslovni prostor.

Ob registraciji podjetja se tega pogoja ne preverja, mora pa podjetnik zagotoviti poslovni prostor in pridobiti ustrezno dovoljenje, preden začne opravljati dejavnost, za katero je predpisan ta pogoj.  

Objekt, v katerem je poslovni prostor, mora imeti uporabno dovoljenje

Poslovni prostor lahko najamete ali kupite. Najbolje je, da pred najemom ali nakupom neke nepremičnine preverite, če že ima dovoljenje za uporabo v ustrezne poslovne namene, torej da je opravljanje določene dejavnosti v poslovnem prostoru mogoče takoj po prevzemu.

Vsak objekt, v katerem je poslovni prostor, mora praviloma imeti uporabno dovoljenje, ne glede na dejavnost (velja tudi pisarniško dejavnost). 

Uporabno dovoljenje izda pristojna upravna enota (Oddelek za okolje in prostor), na območju, kjer leži nepremičnina.

Poslovni prostor v zasebni hiši ali stanovanju

Največ podjetij na začetku registrira svoj poslovni naslov kar doma, v zasebni hiši oziroma v stanovanju. To lahko storijo vsi, ki opravljajo tiho dejavnost in hkrati dejavnost, za katero z zakonom ali drugim predpisom ni določeno, da je poslovni prostor obvezen. Tiho dejavnost opravljate, če ne motite sosedov in ne obremenjujete čezmerno skupnih prostorov.

Uporabnega dovoljenja ni treba pridobiti, če namenite v zasebni hiši manj kot 50 % bivalnih površin poslovnemu prostoru.

Če želite opravljati svojo poslovno dejavnost v obstoječi zasebni hiši, gradbenega dovoljenja in posledično uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti dela le-te v poslovno stavbo ni treba pridobiti, če se poslovnemu delu nameni manj kot 50 % celotnega objekta.

Uporabnega dovoljenja ni treba pridobiti, če le manjši del stanovanja namenite poslovnemu prostoru.

Če želite opravljati dejavnost v delu stanovanja večstanovanjske stavbe, lahko to storite, kadar ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi (njihovih) stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe (bloka). Pridobiti morate soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh stanovanj, katerih zidovi ali stropi mejijo z vašo stanovanjsko enoto.

Ob pričetku poslovanja morate o tem obvestiti tudi upravnika, če ga imate. Enako velja za najemniška stanovanja, pri katerih morate pridobiti tudi dovoljenje lastnika stanovanja, v katerem živite.

Če pa želite vašemu stanovanju v celoti spremeniti namembnost v poslovni namen, potrebujete gradbeno in uporabno dovoljenje ter že pri izdaji gradbenega dovoljenja soglasja vseh etažnih lastnikov.

Podrobna določila glede pogojev za registracijo poslovnega naslova doma si lahko preberete v Stanovanjskem zakonu.

Poslovni prostor - poslovni naslov podjetja

V postopku ustanovitve podjetja izberete za poslovni naslov kraj, ulico in hišno številko, kjer boste opravljali dejavnost oziroma, kjer boste pretežno vodili posle. VEČ o poslovnem naslovu+

Javna uporaba avtorskih del v poslovnih prostorih

Če pri opravljanju svoje dejavnosti javno uporabljate avtorska dela v svojih prodajnih prostorih, gostinskih lokalih, na parkiriščih pred poslovnimi stavbami, v pisarnah in drugih prostorih, ki so odprti za stranke, na prireditvah in podobnih dogodkih, morate za to pristojni kolektivni organizaciji plačati nadomestilo in v primerih, ko je to potrebno po ZASP, od nje pridobiti ustrezno pravico.