Kako in kje lahko ustanovite podjetje

Ustanovitev samostojnega podjetnika ali enostavne družbe z omejeno odgovornostjo je preprosta in hitra. Zaključite jo lahko v manj kot treh dneh od oddaje vloge naportalu e-VEM (SPOT) ali natočki SPOT, postopek pa je brezplačen.

Za izvedbo postopka na portalu e-VEM (SPOT) potrebujete digitalno potrdilo in zahtevano opremo, lahko pa vam pri registraciji pomaga strokovnjak na eni od točk SPOT (VEM)

Pred začetkom postopka ustanovitve podjetja se morate odločiti, kakšno organizacijsko obliko boste uporabljali pri poslovanju. Za lažjo primerjavo med možnostmi, preučite značilnosti posameznih poslovnoorganizacijskih oblik.

Najpogostejši obliki sta samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo.

V postopku ustanovitve podjetja boste morali poleg poslovne oblike navesti nekatere podatke, zato je priporočljivo, da si jih predhodno pripravite.

Za ustanovitev kompleksnejših oblik podjetij, kjer je družbenikov več in so razmerja med njimi bolj zapletena, pa boste potrebovali pomoč notarja.

pomoč notarja.